Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Indtjene – hvad er indtjening?

En virksomheds indtjening er den profit, der skabes gennem en specifik periode, der typisk enten vil være kvartalsvis eller årligt

Med tillægsmodulet Dimension i e-conomic regnskabsprogram, kan du få overblik over din virksomhed og dermed finde ud af hvorfra din indtjening hovedsageligt kommer. Du kan også læse bloggen om hvordan du bedst skaber overblik over virksomheden.

Når man taler om indtjening, refereres der typisk til nettoindkomsten. Virksomhedens indtjening har stor indflydelse på eksempelvis prisen på et aktieselskabs aktier. Grunden til indtjeningens vigtighed er, at det er en af de bedste indikatorer på en sund og overskudsgivende virksomhed.

Hvorfor er indtjening så vigtig?

Indtjening er den mængde penge, der kan betegnes som virksomhedens overskud. Helt konkret så er indtjening det beløb, der er tilbage, når virksomhedens variable omkostninger er trukket fra omsætningen.

Indtjening er et af de mest studerede tal i økonomisk sammenhæng. Det er det, fordi indtjeningen viser en virksomheds evne til at skabe profit af omsætningen. Når et aktieselskab aflægger årsregnskab, og eventuelt også delårsregnskab, så vurderes det typisk om virksomheden har nået det forventede indtjeningsniveau.

Om virksomheden opfylder forventningen har i sidste ende indflydelse på virksomhedens øjeblikkelige værdi. Når man skal vurdere indtjening, så benytter man det nøgletal, der kaldes indtjeningsevnen.

Hvad er indtjeningsevne?

Indtjeningsevnen er et nøgletal, der fortæller hvor dygtig en virksomhed er til at skabe overskud af omsætningen. Det vigtigste tal der bruges til at belyse indtjeningsevnen er overskudsgraden. Overskudsgraden betyder helt konkret hvor stor en del af omsætningen, der ender med at blive til overskud.

Et meget simpelt eksempel er, at hvis en virksomhed har en omsætning på 1.000 kroner og en overskudgrad på 7 %, så vil virksomhedens overskud være 70 kr. Således kan man over en årrække vurdere virksomhedens niveau i forhold til tidligere år.

En stigende overskudsgrad er typisk et signal om en virksomhed i vækst. Det er vigtigt at huske på, at overskudsgraden er meget afhængig af branchen. Derfor bør man ikke sammenligne overskudsgrader, og man kan ikke sige, hvor stor overskudsgraden bør være.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis