Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Aktie – hvad er en aktie?

En aktie er en andel af ejerskabet i et aktieselskab. Et selskabs egenkapital kan deles op i ligeså mange dele, som der findes af udstedte aktier

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Andelen af aktier som en aktionær ejer i et aktieselskab er sigende for hvor stor en del af selskabet, den pågældende aktionær ejer, og dermed hvor stor bestemmelsesret aktionæren har.

Udstedelse af aktier

Enhver aktie skal være påskrevet en bestemt værdi. Summen af alle aktier vil dermed udgøre selskabets aktiekapital. Ved tegning af aktier skal der laves en tegningsliste, der indeholder vilkår for aktietegningen.

Aktier skal være fuldt indbetalte, før end at selskabet kan blive registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aktier udstedes gennem værdipapircentralen i form af aktiebreve.

Navneaktier og ihændehaveraktier

Aktier kan udstedes som navneaktier eller som ihændehaveraktier. En navneaktie er en aktie, hvorpå aktionærens navn påskrives. Dette har den betydning, at aktien kan bruges som legitimation over for selskabet.

En ihændehaveraktie er en aktie uden noget påskrevet navn. Selskabet kan selv bestemme, hvilken slags aktie der skal udstedes. Ejeren af en ihændehaveraktie har dog ret til at få sine aktier navnenoteret.

Dette gøres eksempelvis for at sikre, at aktionæren bliver indkaldt til generalforsamlingen af selskabet.

Forskellige aktieklasser

Et selskab kan vælge at udstede aktier i forskellige aktieklasser, men man kan også vælge blot at udstede én slags aktie. Aktierne kan give aktionæren forskellig stemmeret fra andre aktier, men også forskellig ret til udbytte.

Man kalder normalt disse aktieklasser for A-aktier og B-aktier. A-aktier har typisk en større betydning, når der skal stemmes. Det vil sige, at man får større medbestemmelse med sine A-aktier. B-aktier har på den anden side typisk forlods ret til udbytte.

Aktiers værdi

En akties værdi er reelt set det beløb, en køber er villig til at betale for aktien. Aktiens værdi er hverken lavere eller højere. Man arbejder dog med to grundlæggende principper inden for vurderingen af en akties værdi.

Den ene måde at anse en akties værdi på, er at beregne aktiens nutidsværdi. Det vil sige de afkast, man forventer en aktie vil give, omregnet til dagens priser. Ifølge tanken bør man købe de aktier, man forventer vil give et større afkast i fremtiden, da de ifølge tanken vil være undervurderet.

Den anden måde at anskue aktiers værdi på er, at alle de informationer en akties værdi er bygget på er frit tilgængelige. Dette betyder, at man ikke kan købe en aktie til underpris, da al information er indregnet i aktiens nuværende værdi.

Du kan se forskellige aktiers værdi mange steder på nette eksempelvis på Euroinvestor.dk


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis