Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Obligation – hvad er en obligation?

En obligation er et værdipapir, der giver en låntager mulighed for at skaffe kapital. Ejeren af en obligation er långiver, mens udstederen er låntager

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

En obligation bliver typisk udstedt af staten, men obligationer udstedt af realkreditinstitutioner og virksomheder forekommer også. Udstederen af obligationen forpligter sig ved udstedelsen til, at udbetale en række ydelser til ejeren af obligationen. Disse ydelser skal gå til dækning af udgifter såsom renter og afdrag.

En obligations værdi

Obligationer har en vis løbetid, som fortæller hvornår den sidste betaling skal forefalde. Derudover har en obligation en rentesats, der angiver hvordan gælden forrentes. En obligations værdi angiver det samlede beløb af alle ydelser i lånets løbetid.

Obligationer prisfastsættes efter en kurs. Kursen udtrykker prisen, der skal betales pr. enhed. Når forrentningen af en obligation skal findes, beregner man den effektive rente.

Tilbagebetaling af obligationer

Ved enhver udstedelse af en obligation fastsættes der nogle tilbagebetalingsvilkår. Heri skal det beskrives efter hvilket princip, afviklingen af lånet skal ske. Afviklingen vil typisk foregå som et annuitetslån, hvilket vil sige et antal lige store ydelser i lånets løbetid.

Det kan dog også foregå som et stående lån, hvor afvikling vil foregå gennem et enkelt afdrag, der sker ved lånets udløb.

Obligationer i Danmark

De fleste realkreditobligationer i Danmark afvikles som annuitetslån, mens obligationer der er udstedt af den danske stat typisk er stående lån.

Der findes ingen tommelfingerregel for afdrag på obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder, men det danske marked for netop disse obligationer er dog også meget beskedent.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis