Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Annuitetslån – hvad er et annuitetslån?

Et annuitetslån er en form for lån, der tilbagebetales med afdrag, der forfalder med lige store tidsintervaller. Typisk vil betalingerne også være lige store

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

De fleste annuitetslån afvikles med faste ydelser af samme størrelse. Det er dog ikke i alle tilfælde således. Nogle annuitetslån optages som såkaldte skæve annuitetslån.

Det vil sige, at selvom reglen siger, at et annuitetslåns ydelser forfalder med lige store tidsintervaller, så ligger den første og den sidste ydelse skævt i forhold til de resterende.

Dette gøres for at tilpasse lånet en situation, hvor det ønskes at ydelserne skal forfalde på bestemte dage i kalenderåret. Dermed vil den første ydelse løbe fra den dag lånet optages til den første terminsdato.

I hvilke tilfælde benyttes annuitetslån?

Annuitetslån vil typisk blive benyttet ved optagelse af banklån og realkreditlån. Et banklån er et ganske almindeligt lån, hvor banken er långiver og du er låntager.

Et realkreditlån derimod adskiller sig betydeligt fra banklånet i dets opbygning og finansiering. Et realkreditlån har nemlig ikke blot to interessenter, men faktisk hele tre. Disse er en låntager, et realkreditinstitut og en eller flere långivere.

Banklån som annuitet

Når man optager et annuitetslån i banken, vil renten typisk være varierende. Det vil sige, at hvis ydelsen ønskes at holdes konstant, så vil renten påvirke lånets løbetid. Og det samme vil ske, hvis løbetiden ønskes konstant, så vil det påvirke ydelsen.

Realkreditlån som annuitet

Et realkreditinstitut står for selve lånet, men lånet finansieres af obligationer, der kan ejes af mange forskellige mennesker. Også ved tilbagebetaling kan der være forskel, du kan nemlig til hver en tid indfri lånet ved at opkøbe alle obligationerne, der er tilknyttet lånet, eventuelt til en lavere kurs.

Opbygningen af et annuitetslån

Et annuitetslån er opbygget af det, der kaldes en hovedstol, hvilket er det beløb, der oprindeligt lånes. Derudover skal der findes en ydelse pr. betaling, hvori både renten og afdraget indgår.

Et annuitetslån fungerer nemlig på den måde, at renten er påregnet og renten er gerne fast. Det tredje element er nemlig lånets løbetid, det vil sige antallet af terminer.

Udregning af annuitetslånets elementer

Når man skal optage et annuitetslån opstilles der gerne en annuitetstabel, som er en udregning, der viser hvordan ydelserne på lånet forfalder.

Banken eller realkreditinstituttet vil fastsætte en rente, som de vil tilbyde. Lånets størrelse, løbetid og ydelser skal derefter fastsættes. Det fungerer på den måde, at har man angivet et tal på to af de tre dele, så vil man kunne regne den sidste ud.

De tre vekselvirker nemlig med hinanden på den måde, at hvis man hæver ydelsen så forkortes løbetiden og omvendt.

Derfor er det en god idé at se på, hvordan man ønsker sit lån opbygget. Og til det er en annuitetstabel meget behjælpelig. Med den kan du nemlig også se lånets reelle omkostning, det vil sige det samlede beløb, du har betalt når lånet er tilbagebetalt.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis