Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Nutidsværdi – hvad er nutidsværdi?

Nutidsværdi er et beregnet tal, der viser summen af alle fremtidige ydelser på eksempelvis et lån omregnet til dagens priser

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Når en virksomhed beregner nutidsværdien af et lån, er det for at få et indblik i de forventede omkostninger ved lånet, hvor fremtidig inflation er medregnet.

Hvad betyder nutidsværdi?

Nutidsværdi angiver eksempelvis, hvad et lån på en vis løbetid, til en bestemt rente og medregnet inflation koster i dag. 100 kr. i dag er nemlig mere værd end 100 kr. om et år.

Det vil sige, at når man beregner nutidsværdien af et lån med eksempelvis tre ydelser, så beregner man nutidsværdien på hver enkel ydelse. Ydelsen pålægges en bestemt rente og påregnes inflation, som er et udtryk for, at penge mister værdi med tiden.

Den præcise inflation er en faktor, der ligger i fremtiden og dermed er ukendt, men økonomiske beregninger kan give en forudsigelse af inflationens størrelse.

Når nutidsværdien på ydelserne er beregnet, så summeres disse, hvorved man får den reelle nutidsværdi på lånet. Summeringen af hver enkelt fremtidig betaling kaldes tilbagediskontering.

Hvornår bruges nutidsværdi?

Når en virksomhed vurderer rentabiliteten af investeringer, er beregningen af nutidsværdien en meget vigtig faktor. Man beregner også nutidsværdien i forbindelse med prisfastsættelse af værdipapirer, eksempelvis obligationer og aktier.

Hvordan beregnes nutidsværdi?

Formlen for beregning af nutidsværdi kan ved første øjekast virke kompliceret. Men i virkeligheden er den ligetil. Det forudsættes, at lånets ydelser tilbagebetales med samme tidsrum mellem ydelserne, eksempelvis en gang om året.

Eksempel på udregning af nutidsværdi

Man ønsker at beregne nutidsværdien, som kaldes NV.

Den første ydelse betales i dag og kaldes derfor b0 (betaling 0), b= beløb der betales, eksempelvis 1.000 kr.

Den anden ydelse kaldes b1, den beregnes ved at gange b med (1+r)-1. r står for renten på lånet angivet i procent, eksempelvis 0,03.

Den tredje ydelse kaldes b2, der igen ganges med renten, som nu skrives (1+r)-2.

Alle beløb lægges sammen, og på den måde findes værdien på alle tre ydelser i nutidens penge. Den fulde formel skrives på følgende måde:

Formel for beregning af nutidsværdi

Udregningen på det foregående eksempel ser således ud:

Eksempel på udregning af nutidsværdi

Det vil sige, at hvis man omregner de tre ydelser på 1.000 kr. til dagens priser, så er de 3.000 kr. altså kun 2.913,46 kr. værd med en inflationsrate på 3 %.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis