Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kapitalværdi - hvad er kapitalværdi?

Kapitalværdi er et udtryk for den aktuelle værdi af en virksomheds fremtidige betalinger

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Kapitalværdi kaldes også nutidsværdi og betegner den aktuelle værdi af fremtidige betalinger, som et aktiv opnår. Det er den tilbagediskonterede værdi, altså nutidsværdien af fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet forventes at indbringe i et normalt forretningsforløb. Kapitalværdi er altså aktivets aktuelle værdi, og kan anvendes som en tilnærmet salgsværdi eller dagsværdi.

Betalinger der falder på forskellige tidspunkter, gøres sammenlignelige vha. en kapitalisering (tilbagediskontering), som tager hensyn til, at et aktuelt beløb skal tillægges renter (renters rente) ved sammenligning med et fremtidigt beløb. Ved en mindre rentefod er kapitalværdien større; falder renten, stiger aktivets kapitalværdi. Ved en investerings kapitalværdi forstås kapitalværdien af de fremtidige ind- og udbetalinger fratrukket investeringens anskaffelsesværdi. Metoden til beregning af kapitalværdien betegnes kapitalværdimetoden.

Tilbagediskontering

Tilbagediskontering er en indfrielsesmetode, hvor man beregner de skyldige ydelser til kapitalværdi. Størrelsen af værdien afhænger af den anvendte rente og jo lavere rente, jo større kapitalværdi.

Diskontering

Diskontering er en økonomisk tilbageførsel af fremtidige indtægter og udgifter. Baggrunden for en diskontering er den afvejning af nutidige over for fremtidige betalingsstrømme, som finder sted på kapitalmarkedet, og som er bestemt af forbrugernes vurdering af nutidigt forbrug over for fremtidigt.

Derudover af den teknologiske afvejning mellem indsats nu og afkast i fremtiden. Eksempelvis kaldes den aktuelle værdi af en krone betalt en periode frem 'diskonteringsfaktoren'.

Diskonteringsfaktor

Diskonteringsfaktoren skal være en rente før skat, som tager hensyn til risikoen for det specifikke aktiv. Renten kan fastsættes ud fra WACC.

WACC står for Weighted average cost of capital og betyder oversat ”Vejet (vægtet) gennemsnitlige kapitalomkostninger”.

WACC er et udtryk for de omkostninger, der er forbundet med at fremskaffe kapital til virksomheden. De gennemsnitlige kapitalomkostninger tager højde for både ejernes og långivernes afkastkrav.

WACC beregnes således:

Her kan du se en udregning af WACC

Investeringer

En investering bliver gerne defineret som en betalingsrække, hvoraf udbetalingerne kommer før end indbetalingerne. En investering er ikke nødvendigvis fordelagtig selvom at forskellen mellem ud- og indbetalingerne er positiv.

Resultatet skal delvist gøre det ud for tidsafstanden mellem betalingerne, da disse tillægges forskellige værdi alt efter, hvornår de falder. Det er altså her, at diskonteringsbegrebet gør sig gældende, og diskonteringsfaktoren anvendes til at sidestille ind- og udbetalinger, som falder på forskellige tidspunkter for, at disse i sidste ende kan summeres og sammenlignes.

Kun investeringer med positiv kapitalværdi bør gennemføres.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis