Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kapitalisering – hvad er kapitalisering?

Kapitalisering er en omregning af en virksomheds strømme af varer, værdipapirer og penge til et samlet beløb på et givet tidspunkt

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Kapitalisering betyder, at man konkretiserer en samlet værdi og udtrykker denne i et beløb.
Kapitalisering er ikke nødvendigvis ensbetydende med at en virksomhed rent faktisk konverterer alle værdier til rede penge - det kan også blot betyde en omregning af alle værdier til penge. Kapitalisering har det formål at give virksomheden et overblik over den reelle værdi.

Hvad kan kapitaliseres?

Det drejer sig typisk om penge og varer, eksempelvis ved et lån, hvor ydelserne omregnes til ét beløb. Eller ved en varestrøm, hvor det samlede salg for en periode kan omregnes til ét beløb.

Derudover kan kapitalisering også dreje sig om beholdninger af varige goder, eksempelvis jord, huse, aktier og obligationer. Når de løbende betalinger omregnes til ét beløb, tager udregningen ikke hensyn til renter og renters rente.

Kapitalisering af varige goder

Når varige goder, som eksempelvis et værdipapir, skal kapitaliseres er prisen afledt af strømmen af det fremtidige afkast, man forventer af dem. Eksempelvis afspejler prisen på et værdipapir en form for sum af fremtidige nettoudbytter. Man kan sige, at ydelsernes værdi kapitaliseres i prisen på beholdningen.

Her tages der hensyn til, hvornår ydelserne ligger i tid. Det vil sige, at ydelser der ligger langt ud i fremtiden tillægges en mindre vægt end ydelser, der ligger tættere på det givne tidspunkt, der kapitaliseres til. Ydelserne kan eksempelvis tilbagediskonteres med renten.

Kapitalisering og beskatning

Beskatning har en stor indflydelse på priser og dermed også på kapitalisering. En øget beskatning af værdipapirer vil betyde mindre fremtidige nettoydelser, hvilket vil resultere i en lavere pris på værdipapirer. Dermed vil de fremtidige ejere få lavere ydelser og tilsvarende købe værdipapiret billigere.

Det vil sige, at sådanne ændringer i beskatningen vil resultere i ændringer i formuerne for de nuværende ejere, mens fremtidige ejere vil have en nogenlunde uændret situation.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis