Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Dagsværdi - hvad er en dagsværdi?

Dagsværdi er et udtryk for vurderingen af, hvor meget eksempelvis et anlægsaktiv i en virksomhed er værd på et aktuelt tidspunkt

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic bogføringsprogram  gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Dagsværdien er et beløb, hvormed eksempelvis et aktiv kan sælges på et velfungerende marked – en dagsværdi er med andre ord et udtryk for en opgørelse af et aktivs salgsværdi. Hvis et velfungerende marked ikke er aktuelt eksisterende, vil dagsværdien kunne blive opgjort som en tilnærmet salgsværdi, som eksempelvis kan beregnes ud fra kapitalværdien efter en veldokumenteret værdiansættelsesmodel.

Det kan også være kostprisen, som man anvender som dagsværdi i det tilfælde, at en tilnærmet salgsværdi ikke er mulig at beregne.

Udregning af dagsværdi

Der findes flere forskellige modeller til at udregne en dagsværdi, men de oftest anvendte modeller hedder ’normalindtjeningsmodellen’ og ’discounted cash flow-modellen’. Den sidste nævnte model bygger på, at man benytter virksomhedens pengestrøm til udregningen af dagsværdi.

Dog er udtrykket dagsværdi generelt set et lidt komplekst begreb, som kan være relevant på flere områder. Det er primært relevant i den finansielle del af regnskabsverden.

Områder hvor dagsværdien er relevant

  • Materielle anlægsaktiver
  • Værdipapirer og kapitalandele, herunder aktier og anparter
  • Biologiske aktiver
  • Investeringsaktiver
  • Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

En situation hvor dagsværdien kan være aktuel er, hvis genstande bliver ødelagt eller stjålet. Her vil dagsværdien være et udtryk for, hvor meget en genstand vil koste at anskaffe igen; her vil en eventuel værdiforringelse ved alder, brug og nedsat anvendelighed for den givne genstand være indberegnet.

Hvis der er tale om dagsværdien på eksempelvis smykker vil alderen sandsynligvis have en modsat virkning end værdiforringelse, da smykker ofte bliver mere værd med tiden. Altså vil der ske en værdiforøgelse med aktiver i denne kategori i forbindelse med en erstatning.

Ved ejendomsinvesteringer er dagsværdien et udtryk for, hvor meget ejendommen aktuelt vil kunne indbringe på et velfungerende marked.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis