Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kostpris - hvad er en kostpris?

Kostpris er varens indkøbspris plus omkostninger

e-conomics lagermodul bruger metoden gennemsnitlig kostpris til at udregningen af kostpris. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Kostpris er den pris en vare har, når købspris og alle omkostninger er medregnet, men uden eventuel fortjeneste.

En kostpris er enhver vares eller ydelses værdi, når alle former for omkostninger er medregnet. Alle varer har en form for fremstillingsværdi. Derudover er der mange omkostninger, der skal medregnes i en vares vej fra fremstilling og frem til indkøber.

Det eneste der ikke er medregnet i kostprisen er avancen, dvs. fortjenesten ved varen.

Dækningsbidrag

Kostprisen anvendes blandt andet til at udregne dækningsbidraget. Dette kan eksempelvis være på forskellige projekter, hvor den enkelte medarbejder tillægges en individuel kostpris.

Denne kostpris udregnes enten af medarbejderens løn + medarbejderens andel af virksomhedens faste omkostninger, eller af en generel kostpris pr. funktionsområde (udvikling, salg, ledelse, administration), eller endelig kan den beregnes af en generel kostpris for hele virksomheden.

Kostprisen på en medarbejder spiller altså en stor rolle i forhold til dækningsbidraget på et projekt, og der er mange forskellige faktorer, der kan spille ind.

Gennemsnitlig kostpris

Det er brugbart at kende den gennemsnitlige kostpris i situationer, hvor du skal regne ud, hvor meget du egentligt betaler for en given vare.

Hvis du har skiftet leverandør på en vare over en længere periode, og ved, at du har haft betalt forskellige priser for den, kan det være godt at vide, hvad varen i gennemsnit koster i indkøb. Den gennemsnitlige kostpris er altså et gennemsnit af indkøbsprisen af en vare.

Gennemsnitlig kostpris kaldes også ’glidende kostpris’. Læs mere om gennemsnitlig kostpris i vores e-copedia.

I lagermodulet i e-conomic beregnes den gennemsnitlige kostpris løbende. Under ordbogsordet 'lagerstyring' kan du læse mere om, hvordan den gennemsnitlige kostpris er relevant. Læs mere i vores e-copedia om lagerstyring og gennemsnitlig kostpris.

Samlet kostpris

Samlet kostpris dækker over, at man kan have en vare, eksempelvis en cykel som indeholder flere forskellige dele (hjul, sadel, stel, etc.), og man indkøber hver enkelt del hver for sig. Her kan det være nødvendigt at kende den samlede kostpris på en vare.

Amortiseret kostpris

Amortiseret kostpris er den værdi, et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse bliver målt til efter første indregning med fradrag og afdrag.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis