Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Budget - hvad er et budget?

Et budget er en prognose for, hvordan resultater og pengestrømme vil tage sig ud i virksomheden for en fremtidig periode

Med e-conomic regnskabsprogram kan du nemt opstille et færdigt budget. Tag et kig på vores e-copedia om at oprette et budget.

Se, hvordan du opretter et budget, i e-conomics hjælpeleksikon e-copedia.

På den mest enkle måde udarbejdes et budget for det enkelte regnskabsår, og indeholder information om den samlede anslåede værdi af salg og den samlede værdi af omkostningerne. Af et budget kan det udledes, hvordan perioden sandsynligvis kommer til at se ud. Eksempelvis er SKATs forskudsopgørelse et budget for fremdige økonomiske forhold.

Hvis der er lavet et udførligt budget, er det lettere følge op på, hvad der er gået som forventet og hvad der ikke er.

Resultatbudget

Resultatbudget indbefatter en budgettering af virksomhedens resultat. Det indebærer, at man laver en bedømmelse over de forventede indtægter og omkostninger. Afhængig af virksomhedens størrelse og art kan budgetprocessen se ganske forskellig ud. Her er et udvalg af standardmetoderne.


Budget der er baseret på virksomhedens resultat for tilsvarende periode året før (små virksomheder)

Mange virksomheder baserer deres budget på resultatet fra samme periode året forinden. Hvert punkt bliver vurderet i en procentvis forventet ændring. Derefter beregnes udfaldet for samme periode foregående år op eller ned med samme procentsats. Samtlige punkter i budgettet skal gennemgås.

Budget der er baseret på et bestemt projekt, udnyttelsesgrad og antal ansatte (servicevirksomheder)

Jo større virksomheden bliver, jo sværere bliver det med enkle midler at skabe overblik over alle begivenheder, som påvirker året. Mange servicevirksomheder vælger derfor at budgettere bestemte projekter, som er aktuelle i virksomheden. Derudover laves et budget over forventede projekter.

Et overblik af de forskellige projekters budgetter giver derefter et billede af de forventede indtægter. Omkostningerne udregnes oftest på grundlag af det foregående års resultater, da udgifterne er lettere at forudsige på denne måde.

Budget der er baseret på summen af den enkelte afdeling i virksomheden (lidt større virksomheder)

Man kan også basere sit budget på de forskellige afdelinger i virksomheden, et såkaldt delbudget. Der tages ofte hensyn til både indtægter og omkostninger i hvert delbudget, inden man skaber et overblik over virksomhedens samlede budget.

Prognose

Prognose skal oftest forstås som et justeret budget.

Prognosen udarbejdes et stykke tid inde i regnskabsåret, når en del af udfaldet er kendt. Det kan eksempelvis gøres efter et kvartal.

I udarbejdelsen af en prognose indbefatter det, at man tilføjer resultaterne fra en overstået periode, og indberegner disse i budgettet for resten af regnskabsåret. På den måde får man et mere realistisk billede af udfaldet for hele regnskabsåret.

Ofte vil man derudover justere budgettet med hensyn til allerede kendte budgetafvigelser. Dette kaldes en justeret prognose.

Likviditetsbudget

Lige så vigtigt som et resultatbudget er et likviditetsbudget. Et likviditetsbudget dækker over en prognose for, hvordan kontante midler figurerer i virksomheden.

Likviditetsbudgettet udarbejdes ud fra et overblik over hver periodes indtægter og omkostninger. Det giver overblik over hver periodes likviditetsover- eller underskud.

I likviditetsbudgettet er cifrene inklusiv moms. Likviditetsbudgettet giver et billede af virksomhedens solvens.

En helt anden sag gør sig gældende, hvis man fuldstændig har fejlvurderet sit regnskab; virksomhedens egne muligheder, markedets status og efterspørgsel og egne kapitale forudsætninger. Stadiet før en konkurs er en betalingsstandsning, hvor man for en tid ophører med at betale sine kreditorer.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis