Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Solvens – hvad er solvens?

Solvens er, når en virksomheds aktiver er større end dens passiver. Dette overskud sikrer, at virksomheden ved konkurs vil kunne betale alle kreditorer.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Solvens udtrykker virksomhedens kreditværdighed. Man kan sige, at en virksomhed eller person er solvent, når aktiverne overstiger forpligtelserne – altså når hvad man har overstiger, hvad man skylder.

Kreditorer kan lide solvente virksomheder, fordi solvente virksomheder kan betale alle deres tilgodehavender, hvis virksomheden ryger i betalingsstandsning eller går konkurs. På den måde er kreditorerne sikret deres udeståender fra den solvente virksomhed.

Solvenskrav

For nogle virksomheder, eksempelvis banker, er der krav om en bestemt solvensgrad. For banker kræves en solvensbuffer på omkring 8 procent. Det er et forhold mellem aktiver og passiver, der er bestemt ved lov for at mindske risikoen for, at virksomheden går konkurs og ikke kan betale, hvad den skylder.

Insolvens

Insolvens er det modsatte af solvens og betegner således den situation, hvor virksomheden skylder mere, end virksomheden ejer. Passiverne er større end aktiverne, og derfor vil virksomheden ikke kunne betale sine kreditorer tilbage, hvis virksomheden går konkurs.

Solvens sikrer finansiel stabilitet

Solvens er til for forbrugeren, der som investor, obligationsindehaver, kreditor eller andet er bedre sikret, og risikoen ved at indskyde i finansielle virksomheder reduceres dermed. På den måde går man som lovgiver ind og sikrer en øget stabilitet. Det sker gennem flere forskellige instanser som eksempelvis det international Basel III og europæiske Solvens II.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis