Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Nøgletal - hvad er nøgletal?

Økonomiske nøgletal er vigtige tal i dit regnskab. Nøgletal bruges til regnskabsanalyse og viser virksomhedens indtjeningsevne.

Med e-conomic regnskabsprogram behøver du ikke selv udregne nøgletal. Se hvordan du opretter en nøgletalsrapport med e-conomic her.

Det er vigtigt under analysen, at der tages højde for, hvilken type virksomhed, der analyseres. Dermed kan man sammenligne det endelige resultat med andre virksomheder af samme type. Således er det lettere at se, hvorvidt virksomheden har haft et godt eller skidt regnskabsår.

Når virksomheden har haft flere regnskabsår i træk, kan man sammenligne på tværs af årene. Sådan kan man se om der er en positiv eller negativ udvikling.

Der findes mange forskellige nøgletal. De forskellige nøgletal kan bruges når virksomhedens udvikling skal analyseres. Nedenfor nævnes nogle af de væsentligste:

Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning

 

Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgrad er et nøgletal. Afkastningsgraden viser om virksomheden kan generere overskud med den indskudte kapital.

Afkastningsgrad kaldes også populært for ROI efter engelsk “Return of investment”.

 

Hvordan regner man afkastningsgrad ud?

Beregning af afkastningsgraden sker ved hjælp af en afkastningsgrad formel.

Afkastningsgrad formel:

Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster / samlede aktiver * 100

 

Hvad er egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvordan den indskudte kapital forrentes.

Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, taber virksomheden på sin fremmedkapital. Det er omvendt hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden. - Så får virksomheden mere ud af fremmedkapitalen, i forhold til, hvad det koster at låne den.

Egenkapitalens forrentning kaldes på engelsk “Return on equity” og forkortes ROE.

 

Hvordan regner man egenkapitalens forrentning ud?

Man bruger en formel til udregning af egenkapitalens forrentning.

Egenkapitalens forrentning formel:

Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster / egenkapital * 100

 

Overskudsgrad - Hvad er overskudsgrad?

Overskudsgrad er hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud.

Overskudsgraden viser om virksomheden kan tilpasse sine omkostninger til indtægterne.
Hvis virksomheden har en høj overskudsgrad er den god til at holde sine omkostninger nede. Hvilket er positivt, da det betyder et højere overskud.

Overskudsgrad på engelsk er profit ratio eller profit margin. Men overskudsgrad kan også kaldes for EBIT margin. (EBIT er en forkortelse for “Earnings before interest and tax”.)

 

Hvordan beregner man overskudsgrad?

Overskudsgrad beregnes ved hjælp af en overskudsgrad formel.

Overskudsgrad formel:

Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster / omsætning * 100

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der er til at dække de faste omkostninger. Hvis virksomheden har en høj dækningsgrad, har der ikke været mange variable omkostninger. Hvorimod hvis dækningsgraden er lav, har der været mange variable omkostninger.
En ændring i dækningsgrad kan skyldes en ændring i salgsprisen eller en ændring i produktionen af varen.

Dækningsgrad formel:

Dækningsgrad = ( Dækningsbidrag / Omsætning ) * 100

Læs mere om dækningsbidrag og dækningsgrad her

Debitorernes- og kreditorernes omsætningshastighed

 

Hvad betyder debitorernes omsætningshastighed?

 

Debitorernes omsætningshastighed er et økonomisk nøgletal. Dette nøgletal måler hvor hurtige debitorerne er til at indbetale det de skylder.

Hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, er det positivt. Det betyder at debitorerne indbetaler hurtigt. – Altså har en kort kredittid.

 

Beregning af debitorernes omsætningshastighed

Debitorenes omsætningshastighed beregnes med en formel.

Debitorenes omsætningshastighed formel:

Debitorenes omsætningshastighed = Omsætning / debitorer

Hvad er kreditorernes omsætningshastighed?

Kreditorernes omsætningshastighed er et økonomisk nøgletal. Tallet fortæller, hvor lang tid virksomheden har af kredittid hos kreditorerne.

Det er positivt for en virksomhed, hvis kreditorernes omsætningshastighed er lav. Virksomheden har dermed sine penge i virksomheden længst muligt.

 

Kreditorernes omsætningshastighed formel

Ligesom de øvrige økonomiske nøgletal beregnes kreditorenes omsætningshastighed med en formel.

Kreditorenes omsætningshastighed formel:

Kreditorenes omsætningshastighed = Varekøb / kreditorer

 

Soliditetsgrad og nulpunktsomsætning

 

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgrad er et økonomisk nøgletal der fortæller om en virksomheds evne til at bære et større tab.

Soliditetsgraden beregner hvor meget kapital man kan miste, uden at røre fremmedkapitalen.
En høj soliditetsgrad er et udtryk for, at virksomheden kan klare et stort tab uden at komme i finansielt uføre.

Soliditetsgrad hedder på engelsk solvency ratio.

 

Hvordan beregnes soliditetsgrad?

Beregning af soliditetsgraden sker ved hjælp af en soliditetsgrad formel.

Soliditetsgrad formel:

Soliditetsgrad = Egenkapital / aktiver i alt * 100

 

Hvad er nulpunktsomsætning?

 

Nulpunktsomsætningen viser, hvor meget der som mindst skal indtjenes i løbet af året for at give et resultat på 0.

 

Hvordan beregner man nulpunktsomsætning?

Beregn nulpunktsomsætningen med en nulpunktsomsætning formel.

Nulpunktsomsætning formel:

Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger / dækningsgrad * 100

 

Nøgletal formler

En hurtig oversigt over alle nøgletals formler til hvordan man regner de forskellige nøgletal ud:

Afkastningsgrad formel: Resultat før finansielle poster/samlede aktiver*100

Egenkapitalens forrentning formel: Resultat efter finansielle poster/egenkapital*100

Overskudsgrad formel: Resultat før finansielle poster/omsætning*100

Dækningsgrad formel: Dækningsbidrag/omsætning*100

Debitorernes omsætningshastighed formel: Omsætning/debitorer

Kreditorernes omsætningshastighed formel: Varekøb/kreditorer

Soliditetsgrad formel: Egenkapital/aktiver i alt*100

Nulpunktsomsætning formel: Kapacitetsomkostninger/dækningsgrad*100

For yderligere information vedrørende nøgletal, henvises der til en revisor.
Du kan også benytte dig af vores e-copedia eller finde flere regnskabsformler i oversigten over vores gratis redskaber.

Her er der oplysninger vedrørende beregning af nøgletal i e-conomic.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis