Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Nøgletal - hvad er nøgletal?

Nøgletal viser to faktorers indbyrdes relation og beregnes, når en virksomheds regnskab skal analyseres

Med e-conomic regnskabsprogram behøver du ikke selv udregne nøgletal. Se hvordan du opretter en nøgletalsrapport med e-conomic.

Det er vigtigt under analysen, at der tages højde for, hvilken type virksomhed, der analyseres. Ved at holde fokus på hvilken type virksomhed der analyseres, kan det endelige resultat sammenlignes med andre virksomheder af samme type. Således er det lettere at se, hvorvidt virksomheden har haft et godt eller skidt regnskabsår.

Når virksomheden har haft flere regnskabsår i træk, kan man sammenligne på tværs af årene, for at se om der er en positiv eller negativ udvikling.

Der findes mange forskellige nøgletal, der kan bruges når virksomhedens udvikling skal analyseres. Nedenfor nævnes nogle af de væsentligste:

Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning

Afkastningsgraden måler, hvorvidt virksomheden er i stand til at generere overskud ud fra den indskudte kapital, mens egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvordan den indskudte kapital forrentes.
Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, taber virksomheden på sin fremmedkapital – og omvendt hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, så får virksomheden mere ud af fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at låne den.

Overskudsgrad

Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, overskuddet udgøres af. Overskudsgraden viser om virksomheden er god til at tilpasse sine omkostninger til indtægterne.
Hvis virksomheden har en høj overskudsgrad er den god til at holde sine omkostninger nede, hvilket er positivt, da det betyder et højere overskud.

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der er til at dække de faste omkostninger. Hvis virksomheden har en høj dækningsgrad, har der ikke været mange variable omkostninger, hvorimod hvis dækningsgraden er lav, har der været mange variable omkostninger.
En ændring i dækningsgraden kan ydermere skyldes en ændring i salgsprisen eller en ændring i produktionen af varen.

Debitorernes- og kreditorernes omsætningshastighed

Debitorernes omsætningshastighed måler, hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres skyldige beløb. Hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, er det positivt, da debitorerne så indbetaler relativt hurtigt – altså har en kort kredittid.

Kreditorernes omsætningshastighed fortæller, hvor lang tid virksomheden har af kredittid hos kreditorerne. Det vil være positivt for en virksomhed, hvis kreditorernes omsætningshastighed er lav, da virksomheden derved vil have sine penge i virksomheden længst muligt.

Soliditetsgrad og nulpunktsomsætning

En virksomheds soliditetsgrad fortæller om evnen til at bære et større tab. Soliditetsgraden beregner dermed, hvor stor en procentdel af kapitalen, der kan mistes, inden fremmedkapitalen bliver rørt. En høj soliditetsgrad er et udtryk for, at virksomheden er i stand til at klare et stort tab uden at komme i finansielt uføre.

Nulpunktsomsætningen viser, hvor meget der som minimum skal indtjenes i løbet af året for at give et resultat på 0.

Formler

Formlerne for de forskellige nøgletal er følgende:

Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster/samlede aktiver*100

Egenkapitalens forrentning: Resultat efter finansielle poster/egenkapital*100

Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster/omsætning*100

Dækningsgrad: Dækningsbidrag/omsætning*100

Debitorernes omsætningshastighed: Omsætning/debitorer

Kreditorernes omsætningshastighed: Varekøb/kreditorer

Soliditetsgrad: Egenkapital/aktiver i alt*100

Nulpunktsomsætning: Kapacitetsomkostninger/dækningsgrad*100

For yderligere information vedrørende nøgletal, henvises der til en revisor. Derudover kan du benytte dig af vores e-copedia, hvor der er oplysninger vedrørende beregning af nøgletal i e-conomic.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis