Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Passiv - hvad er et passiv?

Passiver er den kapital, der har finansieret en virksomheds aktiver. Passiver består af egenkapitalen, som ejerne har indskudt i virksomheden, og optagede gældforpligtigelser

Hold styr på dine passiver og aktiver med e-conomic regnskabsprogram. Prøv e-conomic gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Passiver er en del af balancen, der altid skal opdeles aktiver og passiver. Passiverne består af tre dele – hhv. egenkapital, hensatte forpligtigelser og gældsforpligtigelser.

Opstilling i årsregnskabet - beretnings- eller kontoform

Virksomheden kan vælge at præsentere passiverne i årsregnskabet på to forskellige måder, enten via beretningsform eller via kontoform.

  • Med beretningsformen bliver kortfristet gæld vist først, derefter langfristet gæld og til sidst egenkapitalen. Det er sjældent, at virksomheder præsenterer passiverne på denne måde.
  • Med kontoformen bliver egenkapitalen vist først, derefter hensatte forpligtelser, så langfristet gæld og til sidst kortfristet gæld.

Egenkapital

Egenkapitalen skal altid vises i passiverne. Egenkapitalen er sammensat af forskellige dele. Disse er selskabskapital, overkurs, opskrivninger, reserver og overført overskud eller underskud. Egenkapitalen er et udtryk for virksomhedens værdi. Læs mere om egenkapital her.

Hensatte forpligtigelser

Hensatte forpligtigelser er forpligtigelser som virksomheden har mere end 50% sandsynlighed for at komme til at betale. En hensat forpligtigelse er usikker mht. til størrelse og beløb. Læs mere om hensatte forpligtigelser her.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelserne er opdelt i hhv. kortfristet gæld og langfristet gæld. Kortfristet gæld forfalder indenfor ét år, mens de langfristede gældsforpligtigelser strækker sig over en længere periode.

Nogle gange kan den langfristede gæld være med til at finansiere nogle af aktiverne. Dette kan eksempelvis være ved køb af en stor maskine, hvor der optages gæld for at købe denne. Læs mere om gæld her.

Aktiver og passivers samhørighed

Aktiverne og passiverne skal altid stemme overens – der skal være balance. Hvis de ikke stemmer overens, er der en fejl i årsregnskabet.

Ønskes der yderligere viden om passiver, bør du kontakte en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis