Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Overskud – hvad er overskud?

Overskud bliver defineret som forskellen mellem en virksomheds omsætning og de omkostninger, der har været i løbet af regnskabsåret.

Du kan nemt beregne overskuddet i dit regnskab ved hjælp af e-conomic regnskabsprogram. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Der er overskud i en virksomhed, når der er en positiv forskel mellem omsætning og omkostninger. Er der derimod tale om en negativ forskel mellem omsætning og omkostninger er der underskud i virksomheden. En virksomheds overskud bliver beregnet periodevis, som en del af resultatopgørelsen i årsregnskabet.

Hvem får overskuddet?

Overskuddet i en virksomhed tilfalder virksomhedens ejere og det er ejerne, som afgør hvad overskuddet skal bruges til. Her er et par eksempler på, hvad ejerne af virksomheden kan gøre med overskuddet:

  • Dække omkostninger, som ejerne har haft i forbindelse med driften
  • Udbetale overskuddet som løn

Skat af overskud i en enkeltmandsvirksomhed

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed vil du blive beskattet af dit overskud på samme vilkår, som gør sig gældende for beskatning af personlig indkomst, dvs. som almindelig lønmodtager.

Når du driver en enkeltmandsvirksomhed skal du estimere et forventet overskud eller underskud for din virksomhed. Forventer du et overskud, vil du blive beskattet af dit forventede overskud over 10 måneder, juni og december er betalingsfri.
Du betaler B-skat af overskuddet, hvilket betyder at du løbende betaler skat af dit overskud i løbet af et år. Hvis du har indgivet et forventet overskud til SKAT, men ikke har tjent det overskud du forventede, vil du modtage overskydende skat i slutningen af skatteåret. Har du omvendt haft et større overskud end du først vurderede, vil du skulle betale restskat.

Skat af overskud i et selskab

Driver du din virksomhed i selskabsform, dvs. ApS eller A/S, vil dit selskab blive beskattet af sit overskud. Det er selskabsskat og skal indberettes én gang om året i din selvangivelse. Ejere af et anpartsselskab eller aktieselskab betaler ikke personlig skat af deres virksomhed, men det er derimod indtægten fra virksomheden som bliver beskattet.

Skattesatsen for anpartsselskaber og aktieselskaber i 2015 er på 23,5 % og vil falde yderligere de kommende år som følge af Vækstplan DK fra 2013.

Overskudsgrad

Overskudsgraden (OG) er et finansielt nøgletal , som viser hvor meget af din virksomheds omsætning, der i virkeligheden bliver til overskud. En høj overskudsgrad er dermed en positiv udvikling i din virksomhed, da det er et udtryk for, at omkostningerne bliver holdt nede på et fornuftigt niveau. En anden betegnelse for overskudsgraden er EBIT marginen (Earnings Before Interest & Tax).

Virksomheder, som foretager regnskabsanalyser beregner ofte overskudsgraden af virksomheden for at vurdere virksomhedens økonomi. Overskudsgraden bliver betegnet som virksomhedens indtjeningsevne og kan i en regnskabsanalytisk sammenhæng kaste lys over virksomhedens rentabilitet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis