Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Indtægt – hvad er en indtægt?

En indtægt er en tilkomst af værdi, der øger en virksomheds, en privatpersons eller statens pengebeholdning. Indtægt er det modsatte af udgift

Du kan i e-conomic bogføringsprogram holde forskellige afdelingers indtægter og udgifter adskilt. Læs i vores e-copedia hvordan du fordeler indtægter og udgifter.

En indtægt hænger stort set altid sammen med en omkostning. Trækker man omkostningen fra indtægten, så ender man op med enten et overskud eller et underskud.

Virksomheders indtægter

En virksomhed har typisk en lang række forskellige indtægter. En virksomheds kerneindtægt er typisk en eller anden form for salg af et produkt eller en ydelse. Indtjening på en vare eller en ydelse fratrukket omkostningen bliver kaldt for profit.

En virksomhed kan også have en række sekundære indtægter, eksempelvis indtægter fra finansielle aktiver, såsom aktier og obligationer. En sådan indtægt kaldes for en fortjeneste.

En virksomhed skal opstille et årsregnskab, som viser alle virksomhedens indtægter fratrukket alle omkostninger. Det eventuelle overskud virksomheden skulle ende op med, kan udbetales som udbytte til ejerne, hvorefter der skal betales udbytteskat.

Privatpersoners indtægter

En privatpersons indtægter på et år er personens indkomst. En sådan indkomst kan generelt set bestå af tre dele. Ansatte i en virksomhed eller i det offentlige modtager løn for deres arbejdskraft.

En person kan også have en indkomst uden at arbejde, hvilket kaldes overførselsindkomst. En overførselsindkomst kan eksempelvis være SU, pension, understøttelse med mere. En tredje mulighed kaldes for kapitalindkomst. Dette er en indtægt fra eksempelvis aktier og obligationer.

Ens for alle er, at man som hovedregel skal betale skat af sin indkomst. Dette kaldes personskat og indebærer både A-skat og B-skat.

Statens indtægter

Statens indtægter består hovedsageligt af skatter. Skat betales både af alle lønmodtagere samt af virksomheder, der betaler virksomhedsskat. Derudover tjener staten også sine penge på diverse afgifter.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis