Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Arbejdskraft – hvad er arbejdskraft?

Arbejdskraft er menneskelig energi rettet mod et samfundsmæssigt stykke arbejde. Arbejdskraft handles som en vare og udtrykkes i løn

Når virksomhedens medarbejdere (arbejdskraft) skal aflønnes, så kan det nemt gøres med vores løn-apps fra eksempelvis Bluegarden og Dataløn, der er integreret med e-conomic regnskabsprogram.

Arbejdskraft betegner den menneskelige indsats, der er forbundet med at udføre et stykke arbejde. I modsætning til det naturlige forbrug af menneskelig energi, der lægges i vores grundlæggende behov og funktioner, så har arbejdskraft altid en samfundsbestemt karakter.

Arbejdskraft er en vare

Under markedsvilkår handles arbejdskraft som en vare, der købes for en bestemt løn. Lønnen afhænger blandt andet af, hvilke kvalifikationer og hvor meget tid, arbejderen lægger hos arbejdspladsen.

Samfundets samlede arbejdskraft

Den samlede mængde arbejdskraft opgøres efter antallet af personer i arbejdsstyrken og af deres samlede arbejdstid. Kvaliteten af den samlede arbejdskraft afhænger af, hvordan arbejdskraften er uddannet, hvor pålidelig den er og hvor omstillingsparat, arbejdsstyrken er.

Marxistisk økonomisk teori

Økonomisk teori fra Karl Marx’s tid lægger stor vægt på arbejdskraft. Arbejdskraften er en vigtig kilde til frembringelse af samfundsmæssig værdi. I forbindelse med arbejdskraft er især begrebet merværdi central.

Merværdi er den ekstra værdi, som en arbejder producerer ud over, hvad arbejderen får i løn. Hele tanken om merværdi er det, der gør ansættelse mulig. En virksomhed ansætter kun arbejdskraft, som de regner med at få mere ud af, end virksomheden betaler til den ansatte.

Merværdien tilfalder arbejdsgiveren, eller i marxistisk jargon, kapitalisten, der ejer produktionsmidlerne.

Løn i regnskabet

Det er meget udbredt at bruge tjenester til systematisering af løn som eksempelvis Bluegarden, som også nemt kan integreres med e-conomic.

Man kan dog også bogføre løn manuelt. Hvis man vælger den manuelle vej, skal man have en smule styr på debet og kredit i bogføringen.

Følgende elementer i lønnen bogføres på debet siden:

  • AM-indkomst
  • Medarbejder ATP
  • Virksomheds ATP


Bagefter sættes disse poster ind på kreditsiden:

  • Skyldig ATP
  • Skyldig AM-bidrag
  • Skyldig A-skat
  • Nettoløn

Efter disse posteringer skulle de to sider gerne give en ens balance.

 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis