Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

ATP – hvad er ATP?

ATP – også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension er en lovpligtig pensionsordning for alle danske lønmodtagere, som arbejdsgiver indbetaler til

Med et lønsystem som Dataløn eller Danløn kan du automatisk overføre posteringer af ATP til e-conomic regnskabsprogram. Det er let at integrere Dataløn med e-conomic.

En arbejdsgiver skal betale ATP-bidrag til medarbejderne. Du får udbetalt din ATP pension, når du er i folkepensionsalderen. ATP har siden 1964 sikret, at danskerne har fået en ekstra pension til at supplere folkepensionen.

Hvornår skal du have ATP?

For at modtage ATP skal du:

  • modtage løn
  • være fyldt 16 år
  • arbejde i Danmark eller være ansat af en dansk arbejdsgiver
  • arbejde mindst 9 timer om ugen

Hvor meget får du i ATP?

Hvor stort et beløb, der indbetales på din pensionsopsparing afhænger af, hvor meget du arbejder. På ATPs hjemmeside kan du få en oversigt over satserne til både privat og offentligt ansatte.

Det er ikke kun din arbejdsgiver, der indbetaler til din ATP. Du bidrager selv med 1/3-del, og din arbejdsgiver skal indbetale 2/3-dele af det fulde beløb.

Selvstændige og ATP

Som selvstændig er du ikke tvunget til at betale til din ATP pension, da du ikke er lønmodtager. Du vælger i stedet selv, om du vil indbetale til din pension gennem ATP. På virk.dk kan du tilmelde din pensionsordningen som selvstændig.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis