Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

ATP – hvad er ATP?

ATP – også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension er en lovpligtig pensionsordning for alle danske lønmodtagere, som arbejdsgiver indbetaler til

Med et lønsystem som Bluegarden kan du automatisk overføre posteringer af ATP til e-conomic regnskabsprogram. Det er let at integrere Bluegarden med e-conomic.

En arbejdsgiver skal betale ATP-bidrag til medarbejderne. Du får udbetalt din ATP pension, når du er i folkepensionsalderen. ATP har siden 1964 sikret, at danskerne har fået en ekstra pension til at supplere folkepensionen.

Hvornår skal du have ATP?

For at modtage ATP skal du:

  • modtage løn
  • være fyldt 16 år
  • arbejde i Danmark eller være ansat af en dansk arbejdsgiver
  • arbejde mindst 9 timer om ugen

Hvor meget får du i ATP?

Hvor stort et beløb, der indbetales på din pensionsopsparing afhænger af, hvor meget du arbejder. Her får du en oversigt over satserne:

Det er ikke kun din arbejdsgiver, der indbetaler til din ATP. Du bidrager selv med 1/3-del, og din arbejdsgiver skal indbetale 2/3-dele af det fulde beløb.

Selvstændige og ATP

Som selvstændig er du ikke tvunget til at betale til din ATP pension, da du ikke er lønmodtager. Du vælger i stedet selv, om du vil indbetale til din pension gennem ATP. På virk.dk kan du tilmelde din pensionsordningen som selvstændig.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis