Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Profit - hvad er profit?

Profit er inden for regnskabsverden et udtryk for den værdi en given kapital bliver øget med. Der er flere udtryk for samme eksempelvis fortjeneste og overskud

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Profit er et generelt udtryk inden for regnskabsverden for, at der sker en forøgelse i værdien af en given kapital. Profitten er den totale mængde af indtægterne minus den totale mængde af udgifterne/omkostningerne. Et andet udtryk for profit i andre sammenhænge er overskud.

Kapitalisme

Profit er et kapitalistisk udtryk og fremkomsten af profit er defineret på følgende måde: ”den totale kapital der bliver indskudt i produktionsprocessen forøges i værdi pga. skabelsen af merværdi gennem udbytning af arbejderne.”

Profitraten

Profitraten er forholdet mellem profitten og den investerede kapital. Denne er med til at give et indtryk af i hvor høj grad, det er lykkes at øge værdien af kapitalen.

Profitmaksimering

Profitmaksimering er den proces, hvor virksomheden bestemmer prisen og produktionsmængden, der vil give størst profit. Der er mange forskellige tilgange til bestemmelsen af dette, som bl.a. afhænger af hvilken form for marked, virksomheden opererer på.

Hvad skal profitten bruges til?

Den profit der erhverves bruges ofte til at skyde ind i virksomheden som ekstra ressourcegrundlag, men det er i princippet virksomhedens ejere, der normalvis bestemmer, hvad der skal ske med profitten. Læs mere i vores artikel om overskud.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis