Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kapital - hvad er kapital?

Kapital er et generelt begreb inden for regnskabsverden, som dækker over en lang række af betydninger og afarter

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Kapital er et udtryk med mange forskellige delbetydninger, og er generelt et udtryk for værdi i form af en større sum penge, men det er først ved en investering i produktion, at man kalder det kapital.

Handelskapitalisme er en ældre betegnelse for økonomisk virksomhed

Handelskapitalisme er den første betegnelse for al form for økonomisk virksomhed, og oprindelsen hører især til perioden fra det 16.-18. århundrede i Europa. Kort fortalt betegner det, at en købmand havde en vis mængde kapital, så han var i stand til at købe størstedelen af produkterne fra produktionen og sælge videre.

Kapitalismens princip

Begrebet kapitalisme har en lang og kringlet historie, men i denne sammenhæng skal det siges, at den kapitalistiske produktionsmåde bygger på industriel produktion, og kapitalen der udspringer af denne tilfalder produktionens ejer, mens det er selve arbejdskraften, som individet ejer og råder over.

Egenkapital i en virksomhed

Et kendt eksempel inden for regnskabsverden er egenkapital. Egenkapitalen er den værdi, som ejeren af virksomheden skyder ind i første omgang i virksomhedens opstartsfase, men kan også være aktuel senere hen.

Fremmedkapital er essentiel

Fremmedkapital er en betegnelse for den mængde af kapital, der samlet set er skudt ind i en virksomhed; både indskud fra bank, leverandører eller det offentlige.

Kapitalværdiens betydning

Kapitalværdi er en anden kendt afart inden for regnskabsverden, som i korte træk er betegnelsen for den aktuelle værdi af et aktivs fremtidige og forventelige indbringelser.

Mere om kapital

Kapital er som sagt et bredt begreb, hvoraf de overordnede kategorier betegnes bankkapital, handelskapital, ågerkapital og industriel kapital.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis