Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Goodwill - hvad er goodwill?

Goodwill er inden for regnskabsverdenen et udtryk for den merværdi, en virksomhed kan have i form af eksempelvis omdømme og fast kundekreds

Hvis du står og skal bogføre goodwill i dit regnskab, så kan du sagtens gøre det i e-conomic regnskabsprogram. Du skal bare oprette kontiene manuelt, læs her hvordan du opretter konti i e-conomic
Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage.

Goodwill er betegnelsen for en værdi i den lidt diffuse ende af skalaen. Goodwill går ind under kategorien som et anlægsaktiv, altså noget der har værdi i virksomheden i en længere periode. Goodwill er ydermere en del af underkategorien immaterielle anlægsaktiver, hvilket er med til at gøre det til den lidt diffuse størrelse, som det er.

Hvis du gerne vil vide, hvordan du regnskabsteknisk skal bogføre goodwill, så kan du oprette et indlæg i vores bogføringshjælp. Her sidder en masse bogføringskyndige klar til at besvare dine spørgsmål.

Overordnet set er goodwill gerne den værdi en virksomhed har i form af omdømme; de fleste virksomheder har et brand, der har et vist ry og en vis status på markedet, og denne værdi kan være større eller mindre. Men denne værdi er altså ikke én man kan tage og føle på, men det er mere et vurderingsspørgsmål. Derfor kan det også være svært at beregne, hvad en virksomheds omdømme er værd i kroner og ører.

Derudover er der mange andre forhold, der kan have stor værdi for en virksomhed, eksempelvis en god og fast kundekreds, som er positivt stillet i forhold til virksomheden og som har potentiale til eksempelvis at anbefale denne til andre, hvilket i sidste ende vil indbringe mere kapital.

Hvis der har været kørt en stor reklamekampagne, vil effekten af dette også gøre sig gældende i forhold til virksomhedens goodwill. Det kan også være nyligt indgåede aftaler, som man ved vil give ekstra afkast.

Generelt kan man karakterisere goodwill som noget, der fremtidigt kan generere afkast i virksomheden, altså indtægter der endnu ikke er realiserede.

Hvornår er goodwill aktuel?

Goodwill er beregnet og opgivet i virksomhedens regnskab, men det er først ved videresalg af virksomheden, at goodwill bliver rigtig interessant.

Her er der altså tale om en merværdi, som en køber skal dække udover den generelle købesum af de øvrige aktiver og passivers nettoværdi.

Skat af goodwill

Goodwill bliver beskattet efter samme principper som aktiver generelt, herunder immaterielle aktiver som udbytte- og lejekontrakter, varemærkerettigheder og lignende.

Dog er der individuelle omstændigheder, der kan gøre sig gældende i forbindelse med overdragelse en virksomhed, hvilke en revisor kan opstille.

Varianter af goodwill

En variant af den traditionelle goodwill kaldes koncerngoodwill, som er betegnelsen for forskellen mellem købsprisen og værdien af enkeltdelene. Koncerngoodwill er aktuel i forbindelse med en virksomhed, som overtages som dattervirksomhed i en større koncern. Koncerngoodwill skal behandles specielt i et koncernregnskab.

Hvis goodwill viser sig i negativ form kan man kalde det badwill. Badwill er oftest dårligt omdømme eller en svindende kundekreds.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis