Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Koncernregnskab - hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab er et regnskab, som giver udtryk for hele koncernens regnskab og status, som om det var en samlet virksomhed

Du kan få et koncern login til e-conomic, sådan at alle selskaberne i din koncern har samme login. Opret dig som revisor eller koncern hos e-conomic.

En koncern består af koncernens modervirksomhed og dens dattervirksomheder. Det skal siges, at det handler om dattervirksomheder, ikke datterselskaber - altså kun selskaber med reel medbestemmende indflydelse. Der kan i en koncern være behov for et overblik over den samlede finansielle og økonomiske udvikling.

Formålet med et koncernregnskab

Formålet med et sådan regnskab er at vise hele virksomhedens samlede økonomiske stilling, aktiver, passiver og resultat, som om det var én virksomhed. Det skal ved udarbejdelsen af regnskabet klart fremgå, hvilke dattervirksomheder der er omfattet af regnskabet.

Koncernregnskabets indhold

Et koncernregnskab udarbejdes ved at sammenlægge ensartede indtægter, omkostninger, aktiver og passiver post for post. Der er findes en række interne omstændigheder, der skal elimineres i et koncernregnskab. Herunder kan du læse årsregnskabslovens § 120 om eliminering:

Følgende poster skal elimineres:

1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder,
2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og
3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i posternes bogførte værdi.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 3, kan i særlige tilfælde fraviges, hvis transaktionen er sket på normale vilkår i et velfungerende marked og elimineringen desuden ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.

Mere om koncernregnskaber

De fleste fornødne informationer om koncernregnskaber og omstændighederne vedrørende disse, kan findes i årsregnskabsloven.

Du kan også kontakte en revisor hvis du vil vide mere om koncernregnskaber. Du kan benytte e-conomics revisorliste til at finde en.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis