Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Post – hvad er en post?

En post er et registreret beløb på både debetsiden og kreditsiden af regnskabet. I dobbelt bogføring registreres alle poster to steder

e-conomic er et komplet regnskabsprogram, der klarer alle dine posteringer. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En post er et emne med et tilknyttet beløb, som viser, hvad det pågældende emne enten har tilført eller fratrukket en konto.

Debit og kredit

En post skal enten registreres som kredit eller debet. Dette betyder, at posten enten er en indbetaling eller en udbetaling fra kontoen. Hvis du eksempelvis køber nogle møbler for 2000 kroner, så skal de 2000 kroner posteres som kredit på en budgetkonto og som debit på møbelkontoen. På den måde er de 2000 kroner så at sige flyttet fra en beholdning af penge over til møbelkontoen.

Dobbelt bogføring

Princippet bag dobbelt bogføring ligger i, at alting posteres to gange. Debet og kredit skal til sidst give det samme beløb, da alt i teorien er bogført ens på hver side. Hvis man når frem til samme sum på begge sider, så stemmer regnskabet, og man være rimeligt sikker på, at alle beløb er registreret korrekt.

Postens data

Der er en række data, der kan inkluderes i en post, hvis man ønsker at give et lidt mere detaljeret billede af, hvilken funktion den enkelte post har:

  • Postens nummer
  • Om posten er enkeltstående eller tilbagevendende
  • Beløb
  • Navn
  • Dato
  • Regnskabsperiode
  • Eventuelt en beskrivelse

Nogle gange vil bogføringsprogrammet have en øvre grænse på omkring 30 tegn, så al data kan stå på samme linje.

Poster i e-conomic

I e-conomic er det nemt at foretage posteringer, og vi hjælper dig gerne i gang med at registrere de første poster i dit regnskab.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis