Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Sambeskatning - hvad er sambeskatning?

Sambeskatning foretages, når en samlet koncern skal afregne skat, og er derfor en betegnelse for fælles skatteafregning

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Den fælles skatteafregning foretages altid af moderselskabet, da denne automatisk går hen og bliver administrationsselskabet for koncernen.

Krav til sambeskatning

Der findes to muligheder for sambeskatning – henholdsvis dansk sambeskatning og international sambeskatning.

Det er et krav at en koncern, bestående udelukkende af danske selskaber, skal sambeskattes – og i det tilfælde benyttes den danske sambeskatning.

Består en koncern af både danske og udenlandske selskaber, kan det vælges at benytte international sambeskatning, således at der afregnes skatter for alle selskaber til SKAT i Danmark.

Skattemæssige fordele

Fordelen ved at være sambeskattet er, at der kan opnås skattemæssige fordele.

Et eksempel kan være en koncern bestående af et moderselskab og to datterselskaber. Moderselskabet og det ene datterselskab har haft et skattemæssigt overskud i regnskabsåret og skal derfor afregne skat.

Det andet datterselskab har haft et skattemæssigt underskud, og skal derfor ikke afregne skat.

Sambeskatningen af koncernen medfører, at underskuddet fra det ene datterselskab kan trækkes fra i den skat, der skal afregnes fra de andre to selskaber – man udnytter altså det skattemæssige underskud fra det ene datterselskab.

Koncernen vil jf. ovenstående skulle betale en lavere skat til SKAT end hvis der ikke var sambeskatning. Derved opnås en bedre likviditet.

Skattemæssige konsekvenser

Foretages der en ændring i koncernstrukturen er det vigtigt at være opmærksom på, at dette kan have nogle skattemæssige konsekvenser.

En ændring i koncernstrukturen kunne for eksempel være, hvis der kommer et nyt selskab til, eller et andet selskab ophører.

Husk altid at kontakte din revisor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt nogle ændringer påvirker dine selskaber skattemæssigt.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis