Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Omkostninger – hvad er omkostninger?

Omkostninger er de penge virksomhedens kerneaktivitet har kostet at producere eller udføre. Eksempler på omkostninger er råvarer, løn og husleje

e-conomic giver dig et overskueligt overblik over dine omkostninger. Se her en video om hvordan du bogfører omkostninger på en enkelt sag. Du kan også læse om e-conomic projektstyringsmodul der hjælper dig med at holde styr på omkostningerne.

Omkostninger er udgifter, der er tilknyttet en given aktivitet. Omkostninger i en produktionsvirksomhed kan eksempelvis være råvarer, løn, energi, husleje med mere.

Omkostninger kan opdeles i to overordnede kategorier, som er kapacitetsomkostninger og variable omkostninger. Disse to omtales sammen som en virksomheds samlede omkostninger.

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger afholdes i forbindelse med driften af virksomheden. Disse omkostninger har på kort sigt ingen forbindelse med virksomhedens salg, da kapacitetsomkostninger planlægges på lang sigt. Eksempler på kapacitetsomkostninger er lokaler og løn.

Man taler om tre forskellige slags kapacitetsomkostninger:

Variable omkostninger

Variable omkostninger afholdes i forbindelse med en virksomheds produktion og salg. Denne slags omkostning er direkte knyttet til produktion, og de samlede variable omkostninger vil stige i takt med en stigning i produktionen.

Når en virksomhed har en produktion har denne også variable omkostninger. Disse kan eksempelvis være råvarer, energi og indpakning. Men variable omkostninger kan også forekomme i forbindelse med salg, hvor et eksempel kunne være fragt.

Man taler om variable enhedsomkostninger, som er en udregning af omkostningen pr. producerede enhed. Disse opdeles i tre forskellige slags:

Samlede omkostninger

En virksomheds omkostninger eller samlede omkostninger er virksomhedens kapacitetsomkostninger lagt sammen med virksomhedens variable omkostninger. Udregningen ser således ud:

Samlede omkostninger (SO) = Kapacitetsomkostninger (KO) + Variable omkostninger (VO)

  • Salgsfremmende omkostninger
  • Kontante kapacitetsomkostninger
  • Afskrivninger
    • Proportionale variable omkostninger
    • Degressive variable omkostninger
    • Progressive variable omkostninger

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis