Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kapacitetsomkostninger – hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger er udgifter, der afholdes i forbindelse med driften af virksomheden. Det kan eksempelvis være løn eller husleje

Du kan i e-conomic bogføringsprogram tilføje en nøgletalskode til kapacitetsomkostninger. Læs herom i e-copedia artiklen importér kontoplan.

Kapacitetsomkostninger indebærer de omkostninger en virksomhed har i forbindelse med selve det at drive virksomhed. Når en virksomhed startes, etablerer man en kapacitet.

Kapaciteten vil sige alle de ting, der gør det muligt for virksomheden at eksistere. Dette kan være virksomhedens lokaler, ansatte, inventar med mere. Kapacitetsomkostninger omtales også som faste omkostninger.

Opdeling af kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger kan yderligere opdeles i tre underkategorier:

  • Salgsfremmende omkostninger: Disse omkostninger afholdes for at påvirke virksomhedens salg i fremtiden - eksempelvis markedsføringsomkostninger.
  • Kontante kapacitetsomkostninger: Omkostninger som tidsmæssigt ligger samtidigt med forbruget. Disse kan eksempelvis være lønning til arbejdskraften, husleje, rengøring med mere.
  • Afskrivninger: Afskrivninger er omkostninger, der ikke tidsmæssigt falder sammen med nogen andre omkostninger ved anskaffelsen af et aktiv. Det kan eksempelvis dreje sig om biler, inventar med mere.

Kapacitetsomkostninger er uafhængige af en periodes salg på kort sigt, da de planlægges på langt sigt. På langt sigt er kapacitetsomkostninger dog afhængige af salget, da megen aktivitet vil medføre yderligere kapacitetsomkostninger.

Kapacitetsomkostninger og regnskabsanalyse

I regnskabsanalyse arbejder man med at nøgletal for kapacitetsomkostninger, denne kaldes for kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE). Man udregner dette nøgletal ved at dividere virksomhedens kapacitetsomkostninger (KO) med afsætningen, dvs. antal solgte varer. Det ser således ud.

Formel for beregning af kapacitetsomkostninger pr. enhed

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis