Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Variable omkostninger – hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger, der har direkte forbindelse til virksomhedens salg. Eksempler på disse er råvarer, energi og fragt

Hold styr på dine variable omkostninger med e-conomic regnskabsprogram. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Variable omkostninger er omkostninger, der afholdes i forbindelse med produktion og salg. Ved produktion vil der være omkostninger som råvarer, materialer, energi, indpakning med mere. Ved salg kunne en variabel omkostning være fragt.

Som navnet indikerer er variable omkostninger variable. Det vil sige, at disse omkostninger varierer i forbindelse med salget og produktionen.

Variable enhedsomkostninger

Variable enhedsomkostninger er en omregning af de samlede variable omkostninger til et nøgletal, der fortæller hvor stor en del hver enkel enhed i gennemsnit står for. Der findes tre slags variable enhedsomkostninger:

  • Proportionale variable omkostninger: Denne slags enhedsomkostninger er, når de variable omkostninger stiger proportionelt med et stigende salg. Det vil sige, at VE er konstant uanset virksomhedens produktion. Produkt nr. 1 koster det samme at producere som produkt nr. 1000.
  • Degressive variable omkostninger: Ved denne slags variabel omkostning gælder det, at omkostningerne stiger med en lavere procentsats end afsætningen. Det vil sige, at VE bliver mindre ved stigende salg. Produkt nr. 1 koster mere at producere end produkt nr. 1000.
  • Progressive variable omkostninger: Her er der tale om, at de variable omkostninger stiger med en højere procentsats end afsætningen. Det vil sige, at VE bliver højere ved stigende salg. Produkt nr. 1 koster mindre at producere end produkt nr. 1000.

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis