Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Årets resultat – hvad er årets resultat?

Årets resultat er virksomhedens endelige tal på, hvordan regnskabsåret ender. Resultatet er summen af resultatopgørelsens konti fratrukket skat

e-conomic regnskabsprogram giver dig et samlet overblik over årets resultat. Årets resultat kaldes i e-conomic sammenhæng "Periodens resultat", og du finder det ved at gå ind på fanen Rapport > Resultatopgørelse. Husk at hvis du vil se Årets resultat, så skal du indstille perioden til din regnskabsperiode. Har du yderlige spørgsmål, så kontakt vores support.

Ved afslutning af regnskabsåret er det interessant for virksomheder at finde ud af, hvordan det endelige resultat af årets aktiviteter ser ud. Det endelige regnskab viser, hvad resultatet af alle konti fra resultatopgørelsen bliver – fratrukket selskabsskat og udskudt skat får man årets resultat efter skat.

Udregning af årets resultat

Grundlæggende er årets resultat al omsætning fratrukket udgifter. Men selv om princippet bag udregningen af årets resultat er ganske enkelt, så er der ofte flere faktorer, som man som virksomhedens bogholder eller revisor er nødt til at tage højde for, når årets resultat skal findes.

Påvirkning af årets resultat

Før regnskabet undergår den endelige gennemgang i bogholderiet, kan regnskabet virke ganske færdigt. Dog glemmer man ofte nogle områder, der kan påvirke resultatet:

Hensættelser 

Nogle aktiviteter fra det indeværende år har muligvis ikke haft en omkostning endnu, men hvis man som virksomhed regner med, at omkostninger fra aktiviteten falder i næste regnskabsår, så skal de med i regnskabet som en hensat forpligtelse. Dette er for at ende med et mere retvisende og fremtidssikret regnskab.

Anlægsaktiver 

Så godt som alle anlægsaktiver falder i værdi, og derfor skal der ske en afskrivning. Dermed kan de indkøbte aktiver som biler, maskiner og bygninger ikke videresælges til lige så meget, som de kunne tidligere. Aktivernes fald i værdi betyder en påvirkning af årets resultat i nedadgående retning, da værdi forlader virksomheden.

Debitorer

Debitorers vurdering kan påvirke årets resultat i den ene og den anden retning. Nogle debitorer vil måske blive vurderet som ude af stand til at betale, hvilket giver en negativ påvirkning af regnskabet. Ved konflikt med en kunde, der ikke kan eller vil betale, skal der måske ske en hensættelse til tab.

Lager

En realistisk vurdering af varebeholdningens værdi er en vigtig faktor i forbindelse med den endelige vurdering af årets resultat. Varerne kan være faldet eller steget i værdi, hvilket skal bogføres korrekt. I vurderingen af varelagerets værdi kan forskellige metoder bruges - eksempelvis FIFO, LIFO og gennemsnitsværdi.

Mere viden om årets resultat

Det kan vise sig at være en god idé at tage kontakt til nogen, der ved, hvordan man håndterer et endeligt årsregnskab, og som er bekendt med Årsregnskabslovens regler.

Hvis du har brug for et ekstra kig på årets resultat, så find en revisor eller bogholder.

e-conomic guider dig også gennem vores e-copedia til, hvordan du afslutter et regnskabsår.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis