Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Selskabsskat – hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er virksomheders skat, ligesom personskat er privatpersoners skat. I 2017 er selskabsskatten i Danmark på 22 % af virksomhedens skattepligtige overskud.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Virksomheder skal betale skat af deres overskud, og denne beskatning hedder selskabsskat. Selskabsskat er på mange måder for virksomheder, hvad personskat er for almindelige privatpersoner.

Hvor meget er selskabsskatten i Danmark?

I Danmark er selskabsskatten på 22 % i 2017. Selskabsskatten har været faldende over de seneste år. Den politiske aftale Vækstplan DK fra 2013 indeholdt en vedtægt om, at selskabsskatten skulle falde fra 25 % i 2013 til 22 % i 2016. Det betyder, at virksomheder i dag betaler en mindre del af deres samlede overskud i skat.

Forskel på selskabsskat og personskat

Som tommelfingerregel kan man sige, at virksomheder betaler selskabsskat, og personer betaler personskat. Typisk er der tale om iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, når man taler om selskabsbeskattede virksomheder.

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber beskattes typisk som personlig indkomst, men man kan gøre brug af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastningsordningen, hvis man ønsker at ændre dette. Dog skal man være opmærksom på, at der følger krav til anvendt regnskabspraksis om eksempelvis årsregnskab og bogføring efter bogføringsloven.

Diskussion om højere eller lavere selskabsskat

Selskabsskat er et omdiskuteret emne i den politiske debat. Nogle taler for at hæve selskabsskatten – andre taler for at sænke selskabsskatten. På begge fløje argumenteres der for, at enten en hævning eller sænkelse af selskabsskatten kommer Danmarks samlede økonomi til gode.

Typisk ønsker venstrefløjen i dansk politik en højere beskatning og bidrag til staten, hvor højrefløjen normalt argumenterer for en lavere skat med en øget konkurrenceevne til følge.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis