Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Gæld - hvad er gæld?

Gæld er en sum penge, som man skylder væk

Hold styr på hvilke kreditorer virksomheden skylder eller snart skylder penge til. Find rapporten kreditorsaldoliste i e-conomic regnskabsprogram.

Når man har en gæld, er man forpligtet til at tilbagebetale en sum penge og typisk på en bestemt dato. Når man delvis betaler til sin gæld, kaldes det gerne ’nedbetaling af gæld’ på fagsprog.

Gæld i regnskaber

Det er fremmedkapitalen i en virksomhed, der bliver opdelt i kortfristet gæld og langfristet gæld.

Langfristet gæld/langfristede gældsforpligtelser: Gæld med lang betalingsfrist er kendetegnet ved en forfaldstid på over et år, det kan eksempelvis være realkreditlån, pantebrevslån og visse banklån.

Kortfristet gæld/kortfristede gældsforpligtelser: Gæld, der forfalder inden et år fra regnskabsafslutningen. Det omfatter eksempelvis moms, skat, kassekredit og leverandørgæld.

Virksomhedsgæld

Hvis din virksomhed ikke længere kan betale virksomhedsgælden, kan du gå i betalingsstandsning. En betalingsstandsning beskytter en virksomhed mod kreditorer, i et forsøg på at sikre virksomhedens overlevelse eller opnå en frivillig akkord eller en tvangsakkord i stedet for konkurs.

Gæld til banken

Hvis du har gæld til din bank efter afvikling af din virksomhed, kan banken forlange, at du indfrier gælden eksempelvis ved at du sælger dit hus, men der er dog grænser for, hvad banken kan forlange, at du skal realisere af eksempelvis almindeligt indbo.

Hvis man står i meget stor gæld generelt, kan det være nødvendigt at melde om betalingsstandsning.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis