Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Langfristet gæld – hvad er langfristede gældsforpligtelser?

Langfristet gæld er en gæld med en restløbetid på over et år og omfatter eksempelvis prioritetslån og etableringslån

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Der er forskel på, om et udestående betegnes som langfristet gæld eller kortfristet gæld. Mens langfristet gæld har en løbetid på over et år, så vil en gæld være kortfristet, hvis udeståendet er til betaling inden for et år.

Løbetid på langfristet gæld – langfristede gældsforpligtelser

En virksomhed optager som regel langfristet gæld ved anskaffelse af aktiver såsom inventar og maskiner eller ved store investeringer. Her er et par eksempler på langfristet gæld i virksomheder:

 • Maskiner: I en produktionsvirksomhed kan langfristet gæld bestå i investering i maskiner. Forskellige maskiner kan selvsagt have forskellig levetid. En stor produktionsmaskine kan eksempelvis have en levetid på 5-7 år, og her vil det være fornuftigt at stifte gæld med en løbetid svarende til maskinens anslåede levetid.

  På den anden side findes der også aktiver med en kort levetid, hvilket kan være anskaffelser af værktøj som boremaskiner, hvor det vil være fornuftigt med et langfristet lån på 1-2 år.
   
 • Biler: Mange forskellige virksomheder har biler som en del af deres aktiver. Hvor hurtigt bilen skal afskrives, og dermed den fornuftige løbetid på gælden, afhænger både af bilens levetid og af kørselsbehovet.

  Hvis bilen kører 20.000 kilometer om året, kan 6-8 år være en fornuftig løbetid på et billån. Hvis bilen kører meget længere årligt, vil en kortere løbetid være mere fornuftig.
   
 • Inventar: Inventar kan høre hjemme i alle slags virksomheder. Under kategorien inventar hører borde, stole, reoler, kasseapparat, computere og lignende. Inventar har som hovedregel en levetid på 5-10 år, men det afhænger meget af slitage og hvilken slags inventar, det drejer sig om.

  Elektronisk inventar har en betydelig kortere levetid på grund af den teknologiske udvikling. Her vil et langfristet lån på 2-4 år være fornuftigt.

Afvikling af langfristet gæld – langfristede gældsforpligtelser

Et langfristet lån afvikles med afdrag. Størrelsen på afdragene og løbetiden på lånet aftales med långiver. Man afdrager typisk på gælden 2-4 gange årligt. Derudover betales der renter af lånet, som dog ikke påvirker størrelsen af det langfristede lån, men som betales som en yderligere omkostninger.

Gældsforpligtelser eller gældsforpligtigelser?

Den mest udbredte stavemåde er gældsforpligtelser, men mange steder staves ordet også som gældsforpligtigelser. Der er dog ingen forskel på ordenes betydninger.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis