Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Kortfristet gæld – hvad er kortfristede gældsforpligtelser?

Kortfristet gæld er gæld, der forfalder til betaling inden for ét år

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic bogføringsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Kortfristet gæld kan eksempelvis være moms, kassekredit eller leverandørgæld. Der vil nedenfor komme nogle eksempler på kortfristet gæld og betalingsbetingelser mellem kreditor og debitor.

Eksempler på kortfristet gæld – kortfristede gældsforpligtelser

Gæld til leverandører (kreditorer) vil i de fleste tilfælde høre under kortfristet gæld, da gælden ofte skal indfries inden for ét år. Her er eksempler på nogle af de mest brugte betalingsbetingelser mellem en virksomhed og dens leverandør:

  • Netto kontant
  • 30 dages netto
  • Løbende måned + 15 dage netto

Momsafregning indgår ligeledes under kortfristet gæld. Ved betaling af skyldig moms til SKAT er betalingsfristerne for moms:

  • Store virksomheder: 25 dage
  • Mellemstore virksomheder: 1 måned og 10 dage
  • Små virksomheder: 2 måneder

Kassekredit er også kortfristet gæld og et meget fleksibelt lån, hvor bankkontoen erstattes af en kassekredit. Gælden afvikles af løbende indbetalinger på virksomhedens konto, mens der optages mere gæld ved løbende udbetalinger.

Virksomhedens regnskab og likviditet

Forholdet mellem kortfristet gæld og langfristet gæld er en vigtig del af vurderingen af en virksomheds evne til at indfri sine forpligtelser. Denne evne kaldes også for likviditet.

Gældsforpligtelser eller gældsforpligtigelser?

Den mest udbredte stavemåde er gældsforpligtelser, men mange steder staves ordet også som gældsforpligtigelser - betydningen er dog den samme.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis