Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Momsafregning – hvad er momsafregning?

Momsafregning er afregningen af den moms, som en virksomhed skylder (udgående moms), og den moms en virksomhed har til gode (indgående moms)

Med e-conomic regnskabsprogram får du en let løsning, der sagtens kan håndtere din momsafregning. Se her hvordan du kan lave momsafregning i e-conomic.

Moms er en afgift, der lægges til salget af varer og tjenesteydelser. Når en virksomhed skal afregne sin moms, er det forskellen mellem den indgående moms (købsmoms) og den udgående moms (salgsmoms), der skal findes.

Hvornår skal moms afregnes?

Hvor ofte en virksomhed skal foretage sin momsafregning afhænger af virksomhedens omsætning, og hvor længe den har eksisteret. Der findes tre forskellige inddelinger af, hvor ofte en virksomhed skal afregne sin moms. Inddelingen foregår således (tal fra 2014):

  • Hvert halve år: Små virksomheder med et momspligtigt salg på 0-5 mio. kr. årligt.
  • Hvert kvartal: Mellemstore virksomheder med et momspligtigt salg på 5-50 mio. kr. årligt.
  • Hver måned: Store virksomheder med et momspligtigt salg på over 50 mio. kr. årligt.

Hvordan afregnes moms?

Moms afregnes med SKAT. Når en virksomhed momsafregnes betyder det blot, at forskellen mellem indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms) findes.

Det vil sige, at skulle virksomhedens udgående moms overstige indgående moms skal virksomheden betale dette beløb til SKAT. Skulle det være omvendt, modtager virksomheden selvfølgelig differencen fra SKAT.

Moms ved salg af virksomhed

Ved salg af en virksomhed gælder det, at hvis køber ikke er registreret eller ikke skal momsregistreres, så skal der beregnes moms af salgsprisen. Gøres det ikke, så hæfter sælger for momsen.

Moms ved handel med udlandet

Der gælder andre regler, når man handler med varer eller ydelser på tværs af landegrænser. Disse regler er forskellige alt efter, om det drejer sig om handel med et EU-land eller et land uden for EU. Derfor bør disse regler altid undersøges, hvis man handler med andre lande.

Mere viden om moms

Hvis du vil vide mere om moms i economic regnskabsprogram, kan du kigge forbi vores e-copedia.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis