Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Momsopgørelse - hvad er en momsopgørelse?

En momsopgørelse er en opgørelse over, hvor meget moms man skal betale til SKAT

Med e-conomic regnskabsprogram får du en let løsning, der sagtens kan håndtere din momsopgørelse. Få et fuldt overblik over hvordan du nemt klarer din moms i e-conomic.

En momsopgørelse er en essentiel dimension i ethvert regnskab, og er en opgørelse over, hvor meget moms man skal betale til SKAT.

Ved udregning af momsopgørelsen er det den indgående moms og den udgående moms, der er aktuel, altså henholdsvis købsmomsen og salgsmomsen. Den indgående moms og den udgående moms skal opgøres hver for sig i et regnskab.

Den indgående moms er det beløb, som man har ”lagt ud” og som man skal have retur af staten. Udgående moms er det beløb, som man har opkrævet hos sine kunder, og som man skal betale til SKAT. Momsopgørelsen består i at trække disse to opgjorte beløb fra hinanden og derefter betale differencen til SKAT. Hvis den indgående moms er større end den udgående moms, skal man have penge retur af SKAT.

Hvem skal og hvor ofte skal man indberette moms til SKAT?

Momsperioden er afhængig af hvor stor virksomheden er. Som hovedregel kan man sige, at nystartede virksomheder automatisk bliver kontaktet af SKAT med omstændighederne omkring opkrævningen, og skal normalt indberette en gang i kvartalet.

Der kan være særlige omstændigheder der gør, at en virksomhed skal indberette en gang om måneden, og endelig er der virksomheder, der kun skal indberette én gang halvårligt, hvilket er aktuelt, hvis der er tale om en årlig omsætning på mellem 0-5 mio. kr. Dette bliver først vurderet efter 1-2 år, men sker automatisk hos SKAT.

Fejl i momsopgørelsen

Det er højst sandsynligt, at man på et eller andet tidspunkt laver fejl i en momsopgørelse, og her er der lidt forskellige forbehold, man skal tage.

Hvis man har glemt eller misset noget af den indgående moms i momsopgørelsen, så man altså har afregnet for meget til SKAT, kan man medregne denne difference ved næste momsopgørelse. Hvis der er tale om meget høje beløb, kan man kontakte SKAT og få rettet fejlen med det samme.

Hvis man omvendt har glemt eller misset noget af den udgående moms, skal man straks kontakte SKAT og få rettet fejlen.

Du kan finde en blanket til en Efterangivelse af moms her på SKATs website.

Grønne afgifter

Der er visse regler gældende for såkaldte grønne afgifter på eksempelvis el, olie og vand.

I momsregnskabet er der gerne taget forbehold for den slags afgifter, men da reglerne godt kan være indviklede, er det nogle gange lettere og mere praktisk at vente med opgørelsen af grønne afgifter til årsregnskabet, og dette er lovligt. Tal eventuel med en revisor eller bogholder om dette.

Du kan læse på Skats website.

Momsopgørelse i e-conomic

I e-conomic regnskabsprogram er det enkelt at lave en momsopgørelse, da de beløb som skal bruges til afregningen til SKAT, automatisk bliver implementeret.

Du kan læse mere om momsopgørelse i e-conomic her i e-copedia.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis