Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Betalingsstandsning - hvad er en betalingsstandsning?

En betalingsstandsning er en melding om, at man har standset sine betalinger til sine kreditorer grundet utilstrækkelig økonomi. Meldingen skal gives til skifteretten

Hvis du overvejer at gå i betalingsstandsning, så kan det være en rigtig god idé at kontakte en revisor. e-conomic regnskabsprogram har lavet en enkel revisor- og bogholderliste, du kan bruge. Klik på Byer og søg lokalt, du kan f.eks. finde en liste over revisorer og bogholdere i København.

En virksomhed kan komme i den situation, at overblikket over økonomien forsvinder, hvilket resulterer i, at man ikke længere kender status på virksomhedens overskud eller underskud, og på denne måde ikke har de nødvendige oplysninger til at træffe beslutninger og handle overvejet.

Her kan udgifterne hobe sig op, og man kan have svært ved at betale sine kreditorer. Det er her, at man går ind og anmoder om en betalingsstandsning til skifteretten.

Betalingsstandsningen giver virksomheden en pause, og tid til og mulighed for at komme op igen og få styr på økonomien.

I mellemtiden går skifteretten ind og vurderer og beregner, om der kan laves en ordning i forhold til virksomhedens samlede kreditorenhed.

Hvad hvis der ikke findes en løsning?

Hvis der ikke findes en løsning på virksomhedens økonomiske problemer og de involverede kreditorer, må virksomheden nødvendigvis erklæres konkurs eller gå i en tvangsakkord.

Tilsyn under betalingsstandsningen

Under proceduren skal der være tilknyttet et tilsyn, hvilket normalvis er en advokat. Det kan være skifteretten, der beskikker et tilsyn, men man kan også selv foreslå et tilsyn.

Tilsynet varetager kreditorernes interesser og skal derfor godkende dispositioner, som virksomheden selv måtte foretage.

Hvor længe varer en betalingsstandsning?

I første omgang varer den i 3 måneder, men der kan foretages en forlængelse på yderligere 3 måneder ad gangen. Dog kan en betalingsstandsning kun vare i op til højst 1 år.

Betalingsstandsning for en virksomhed er en begrænsende tilstand, hvor der en række ting, som virksomheden ikke kan gøre, førend betalingsstandsningen igen er ophævet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis