Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Status – hvad er status?

Status henviser typisk til, at man som virksomhed opgør sit varelager. Årlig status er en kontrolfunktion, der sikrer løbende opsyn med beholdningen

Når du har gjort status, kan du med tillægsmodulet lagerstyring til e-conomic regnskabsprogram tjekke om der er afvigelser på lageret.

Som butik, webshop eller anden virksomhed med et lager er status et vigtigt værktøj til at lave en opgørelse over det indeværende og til at bestemme værdien af varebeholdningen.

Opgørelse af vareforbrug

Vareforbruget betegner, hvor mange varer en virksomhed har forbrugt over en bestemt periode. Man kan bruge status til at finde ud af, hvad vareforbruget har været. Derefter kan man udregne vareforbruget via metoder som gennemsnitsværdi, FIFO og LIFO.

Status ved afslutning af regnskabsår

Ved afslutning af regnskabsåret skal årets resultat findes, og i den forbindelse er en status over det eksisterende varelager vigtig, for at værdien af varerne bogføres rigtigt i regnskabet.

Halvårsregnskab og kvartalsregnskab

Status behøver ikke nødvendigvis at være begrænset til et helårsregnskab én gang årligt. Hvis man finder det hensigtsmæssigt, så kan man foretage en kvartalsmæssig status som et kvartalsregnskab, eller man kan gøre status to gange om året med et halvårsregnskab. Hvor ofte, man vil gøre status er en vurderingssag, man foretager for den enkelte virksomhed.

Sagsstatuskartotek i e-conomic

Status kan være for hele virksomhedens varelager, men det kan også begrænse sig til enkelte projekters tilstand. I e-conomic kan man aflæse, hvad status er for forskellige sager i projekstyringsmodulet. Alle igangværende sager har en status som eksempelvis påbegyndt, 50 % færdig eller 75 % færdig.

Vores e-copedia guider dig i, hvordan man bruger modulet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis