Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Halvårsregnskab – hvad er et halvårsregnskab?

Et halvårsregnskab dækker en periode på seks måneder i stedet for et helt år. Regnskabet har typisk samme form som årsregnskabet, men er ikke lovpligtigt

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Et halvårsregnskab laves af virksomheder som et supplement til det normale årsregnskab. Det anbefales også af IASB, International Accounting Standard Board, at halvårsregnskabet har samme form som årsregnskabet. Dog er halvårsregnskabet i modsætning til årsregnskabet ikke lovpligtigt.

Hvad er formålet med et halvårsregnskab?

Virksomheder, der vælger at bruge tid og ressourcer på at lave et halvårsregnskab har højst sandsynligt en god grund til det. Det er eksempelvis børsnoterede selskaber. Ved at opfylde mere end minimumskravet om et årsregnskab kan virksomheden opnå legitimitet og velvilje fra sine interessenter som kunder, leverandører og den øvrige offentlighed.

Halvårsregnskabet tilbyder en indsigt i, hvordan virksomheden eller organisationen klarer sig. Dermed kan interesserede følge med i, hvordan den løbende drift tegner sig – i stedet for kun at få det endelige resultat af helårsregnskabet ved afslutningen af regnskabsåret.

Ingen revision på halvårsregnskabet

Et halvårsregnskab behøver ikke at blive godkendt af en revisor. Regnskabet udarbejdes på frivillig basis, hvilket også betyder, at der ikke er nogen juridiske krav til revision.

Halvårsregnskab som service for investorer

Med halvårsregnskabet får investorer de seneste up-to-date informationer om den virksomhed, de enten allerede har investeret i, eller som de overvejer at investere i. Således kan halvårsregnskabet fungere som marketing af virksomheden som skal tiltrække investorer og fastholde de nuværende. Nogle virksomheder vælger tilmed også at lave kvartalsregnskab

Halvårsregnskab i det offentlige

Fra 2011 har det været et krav, at kommunerne skal offentliggøre et halvårsregnskab. Dette krav er blevet til i en forhandling mellem KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen.

Grunden til, at man som offentlig organisation skal dette er, at der stilles høje krav til den offentlige forvaltning af skattekronerne, og kommunerne er i den forbindelse forpligtigede til at komme med prognoser for regnskabsresultatet og vise, at de overholder de fastlagte budgetter.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis