Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Helårsregnskab - hvad er et helårsregnskab?

Et helårsregnskab er et regnskab for et helt regnskabsår. Helårsregnskab bruges synonymt med årsregnskab

e-conomic er et online regnskabsprogram til dig der skal udarbejde et helårsregnskab. Prøv e-conomic bogføringsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Et helårsregnskab er virksomhedens tilstandsrapport, der viser hvordan den økonomiske situation er. Helårsregnskabet adskiller sig normalt slet ikke for det, de fleste bare kalder årsregnskabet. Dog kan en grund til den længere betegnelse være, at man ønsker at specificere, at der ikke er tale om et halvårsregnskab.

Helårsregnskab kontra halvårsregnskab

Helårsregnskabet adskiller sig betydeligt for halvårsregnskabet på flere punkter.

  • Helårsregnskabet er lovpligtigt, hvor halvårsregnskabet bliver lavet på frivillig basis.
  • Helårsregnskabet skal gennem en revisor, der vurderer, om helårsregnskabet er retvisende og korrekt udarbejdet. Halvårsregnskabet behøver ikke at undergå revision.
  • Som navnet indikerer, så dækker helårsregnskabet et fuldt regnskabsår, hvor halvårsregnskabet dækker en regnskabsperiode på 6 måneder.
  • Det er typisk større virksomheder i regnskabsklasse C og D, der udarbejder halvårsregnskaber, da bogholderiet skal have en vis kapacitet. Det er ofte heller ikke relevant for mindre virksomheder at lave et halvårsregnskab, når de ikke har en masse investorer, der er interesserede i den løbende udvikling. Helårsregnskabet laves derimod af alle virksomheder.

Helårsregnskabets tidsperiode

Helårsregnskabet følger typisk kalenderåret, men man kan vælge at omlægge sit regnskabsår, hvis det er hensigtsmæssigt for virksomheden. Ved afslutningen af regnskabsårets 12-måneders periode laver man et færdig årsrapport, der – alt efter virksomhedstype – skal gemmes eller indberettes til SKAT.

Helårsregnskabets indhold

Der findes helt faste rammer for, hvilke elementer årsregnskabet skal indeholde. Hvis du er i tvivl om, hvordan dit årsregnskab skal strikkes sammen, så tag et kig på årsregnskabsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis