Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Regnskabsklasse - hvad er en regnskabsklasse?

Virksomheder inddeles i regnskabsklasserne A, B, C og D alt efter størrelse. Regnskabsklassen opgør, hvilket omfang regnskabet skal have

Uanset om din virksomhed er klasse A, B, C eller D, så kan du finde en kompetent revisor via e-conomics revisor- og bogholderliste. Leder du efter en lokal revisor, så led på listen over revisorer i København, eller en anden by.

Virksomheder skal placeres i forskellige regnskabsklasser alt efter deres størrelse, og hver regnskabsklasse har individuelle regler, som virksomheden skal følge.

Der findes 4 forskellige klasser: A, B, C og D. Klasse B er endvidere delt op i mikro B og små B , og C er opdelt i mellemstore C og store C.

For at en virksomhed kan rykke op i regnskabsklasse, skal virksomheden i to på hinanden følgende år have overskredet to af de tre størrelseskrav i den pågældende klasse. En virksomhed kan også rykke ned i regnskabsklasse - her gælder blot det omvendte.

Klasse A

Under klasse A finder man de helt små virksomheder. Dette er personlige virksomheder (uanset størrelse), interessentskaber, samt virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

I klasse A er der ingen størrelseskrav. Det eneste kriterium er, at virksomhedsejerne hæfter personligt.

Klasse B

De virksomheder der er placeret i klasse B, omfatter virksomheder med begrænset hæftelse, som eksempelvis anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Klasse B er opdelt i yderligere to klasser: Mikro B og små B.

For at ligge i mikro B skal virksomheden ligge inden for disse størrelseskrav: Balancesum ≤ DKK 2,7 mio., nettoomsætning ≤ DKK 5,4 mio., antal ansatte ≤ 10. For at ligge i små B er størrelseskravet: Balancesum ≤ DKK 44 mio., nettoomsætning ≤ DKK 89 mio., antal ansatte ≤ 50.

Klasse C

I klasse C ligger alle de virksomheder, som ikke er omfattet af klasse A og B, og som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. Klasse C virksomheder opdeles i to grupper: Mellemstore C og store C.

For at ligge i mellemstore C, skal følgende størrelseskrav være opfyldt: Balancesum ≤ DKK 156 mio., nettoomsætning ≤ DKK 313 mio., antal ansatte ≤ 250. For at ligge i store C, skal der opfyldes: Balancesum ≥ DKK 156 mio., nettoomsætning ≥ DKK 313 mio., antal ansatte ≥ 250.

Klasse D

De virksomheder, der hører under klasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. Der er ingen størrelseskrav til disse. Grunden til at man placerer virksomhederne i disse klasser, er at de skal følge nogle forskellige krav til aflæggelse af årsregnskabet.

Klasse A virksomheder skal følge nogle grundlæggende krav, mens klasse B skal følge klasse A’s krav samt nogle supplerende krav for klasse B, etc. Dvs. klasse D er dem, der har de ”skrappeste” regler at overholde.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis