Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Revision – hvad er revision?

Revision er en gennemgang af en virksomheds regnskab

Har du brug for at få foretaget revision af dit regnskab? Så find en kompetent revisor, på e-conomic regnskabsprograms revisorliste.

Virksomheder inddeles efter størrelse i regnskabsklasser: A, B, C og D. Regnskabsklasserne beskriver, hvilken revision en virksomhed er underlagt.

Hvad er formålet med revision?

Revision er det arbejde en revisor udfører. Formålet med revisionen er en uvildig gennemgang og kontrol af en virksomheds regnskab.

En revisor udtaler sig om, hvorvidt en virksomheds årsregnskab opfylder de lovmæssige krav, og om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Disse kan også omtales som soliditet, likviditet og indtjening.

Et grundlæggende princip, et årsregnskab skal overholde er regnskabslovens generalklausul. Denne siger, at årsregnskabet må og skal fravige årsregnskabslovens bestemmelser, hvis der herigennem opnås et mere retvisende billede.

I så fald skal årsregnskabet omtale fravigelsen fra lovens bestemmelser samt oplyse den beløbsmæssige effekt.

Lovpligtig revision

Aktieselskaber og Anpartsselskaber samt visse andre virksomheder og institutioner er underlagt lovpligtig revision. Lovpligtig revision udføres af statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer.

Inden for den offentlige sektor findes Rigsrevisionen, som er statens eget revisionsorgan. I følge regnskabsloven skal virksomheder i regnskabsklasse B, C og D lade en eller flere revisorer gennemgå virksomhedens årsrapport.

Uvildig gennemgang af regnskabet

Revisoren eller revisorerne, der gennemgår en virksomheds årsrapport skal være uafhængige af virksomheden, hvilket vil sige, at revisoren eller revisorerne ikke må have personlig, familiemæssig eller økonomisk tilknytning til virksomheden.

Formålet med revisionen af regnskabet og derved revisorens undersøgelse og udtalelse er at tilføre regnskabet troværdighed.

Øvrige regnskaber

Udover det økonomiske regnskab, kan en virksomhed vælge at aflægge supplerende beretninger i form af; Videnregnskaber, Miljøregnskaber, Sociale regnskaber og Etiske regnskaber.

For at disse supplerende beretninger må indgå i årsrapporten, skal de opfylde lovens generelle krav og grundlæggende forudsætninger.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan din revisor eller bogholder kan registreres i e-conomic regnskabsprogram, kan du læse mere i vores e-copedia.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis