Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Etisk regnskab - hvad er et etisk regnskab

Et etisk regnskab supplerer det økonomiske regnskab ved at måle på, om der leves op til egne etiske standarder for virksomheden

Før de supplerende regnskaber etableres, bør det økonomiske være på plads. e-conomic regnskabsprogram er et komplet værktøj til økonomistyring, og du kan prøve det komplette regnskabsprogram gratis i 14 dage.

Moderne virksomheder har ofte et etisk regnskab, der supplerer det traditionelle økonomiske regnskab. Virksomheden tilfører på den måde et ekstra måleparameter ud over omsætning eller profit.

Det etiske regnskabs formål

Med et etisk regnskab kan man som virksomhed ønske at forbedre sit brand, øge medarbejdertilfredsheden, styrke forholdet til sine kunder eller forudse fremtidige udfordringer.

Brandet kan forbedres ved at imødekomme et samfundsmæssigt krav om, at virksomheden handler ansvarligt. Med det menes der, at virksomheden er en del af samfundet og ikke belaster samfundet unødigt. Ved at opstille etiske standarder for virksomheden signalerer man netop, at man tager et ansvar for andet end egen indtjening.
 

Medarbejdertilfredsheden kan øges ved at man spørger ind til, hvilke værdier, der for de ansatte er vigtigst. Det dialogiske forhold er et vigtigt element i det etiske regnskab, fordi de etiske retningslinjer skal afspejle, hvad det er, virksomhedens interessenter lægger vægt på.

Forholdet til virksomhedens kunder kan styrkes ved at signalere tillid, ærlighed og ansvarlighed gennem arbejdet med etik i virksomheden.

Ved at være lydhør over for sine kunder, sine ansatte og det omkringliggende samfund kan man også høste fordelen af at være på forkant med fremtidige udfordringer for virksomheden. Ved opstart af et etisk regnskab får man altså mulighed for feedback fra de, der udgør virksomhedens eksistensgrundlag.

Etisk regnskab i praksis

Middelfart Sparekasse var de første til at indføre et etisk regnskab ved siden af det økonomiske regnskab. Efter konceptet for etiske regnskaber var blevet udviklet på Handelshøjskolen i København i 1989, var Sparekassen de første til at tage det etiske regnskab til sig.

Nedenfor ses sparekassens 6 etiske bud, der er et eksempel på, hvad etiske retningslinjer kan beskæftige sig med:


1) Du skal behandle kunderne, som du selv ønsker at blive behandlet
2) Ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for virksomheden
3) Skaf aldrig virksomheden en kunde ved at tale nedsættende om konkurrenter
4) Vær ærlig over for dig selv, over for dine kollegaer og over for kunderne
5) Du skal behandle dine kollegaer, som du selv ønsker at blive behandlet
6) Du er virksomheden, også når du ikke er på arbejde

Måling af etik

Regnskabet gøres op ved at måle på, i hvor grad virksomheden har levet op til de fastsatte standarder. Det kan gøres ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse, hvor eksempelvis medarbejderne spørges ind til, hvordan de har oplevet det forgangne års arbejdsmiljø.

Resultatet holdes derefter op mod de målsætninger, der blev fastlagt i starten af året.

Det etiske regnskab er altså et nyttigt værktøj, der kan hjælpe virksomheden med at måle på parametre som arbejdsmiljø, kundetilfredshed og omdømme.

Andre supplerende regnskaber

Ud over det etiske regnskab, kan en virksomhed vælge at aflægge andre slags interne regnskaber, som hver især tjener forskellige formål. Man kan vælge at udarbejde et videnregnskab, et miljøregnskab og et socialt regnskab.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis