Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Miljøregnskab – hvad er et miljøregnskab?

Miljøregnskabet er et supplerende regnskab, der opgør virksomheders påvirkning af miljøet gennem ressourceforbrug og affald

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Miljøregnskabet er en del af de supplerende regnskaber, der beskæftiger sig med områder ud over det økonomiske. Virksomheders påvirkning af miljøet er interessant i forbindelse med branding, social ansvarlighed og omkostningsreducering. En ofte anvendt faktor i miljøregnskabet er CO2 -udslip.

Input og output i miljøregnskabet

Et miljøregnskab består typisk af en række inputs og en række outputs. Inputs er de ressourcer, der bruges af virksomheden. Det kan være energi i form af vand, varme og elektricitet, der skal til for at holde en produktion oppe. Olie, naturgas og fjernvarme er poster, der optræder i de fleste miljøregnskaber.

Energiforbruget ønskes så vidt muligt reduceret for at få et positivt miljøregnskab.

Outputs er de restprodukter, der efterlades efter eksempelvis en produktion af varer. Her opgøres poster som fast, flydende og gasformig affald, der opstår i forbindelse med forbruget af ressourcerne på inputsiden.

Affald er en naturlig del af al produktion, men mængden af affald skal så vidt muligt reduceres, hvis man ønsker et positivt miljøregnskab.

Branding

En grund til at udarbejde et miljøregnskab for sin virksomhed kan være, at man ønsker at fremstå som en ordentlig virksomhed. Brandingværdien i miljøregnskabet ligger i, at man som virksomhed signalerer en interesse i at skåne naturen og værne om det sted, man driver virksomhed.

For den moderne politiske forbruger kan det også have betydning for et køb, om producenten af varen skader eller værner om naturen.

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed er noget, der for alvor er kommet på virksomhedernes dagsorden, og miljøregnskabet kan være en del af dette sociale ansvar. Som virksomhed signalerer et positivt miljøregnskab, at man tager ansvar for miljøet, og hvordan man påvirker det.

Omkostningsreducering

Ud over den brandværdi, der ligger i at udarbejde et miljøregnskab som branding og som en del af en social ansvarlighedsprofil, så er der også ganske god økonomi i at danne sig overblik over inputs og outputs.

Et godt miljøregnskab kan være tegn på en fornuftig forsyningskæde. Hvis inputs i form af energi kan reduceres, så sparer virksomheden penge. Samtidig kan genanvendelse af outputs spare virksomheden for udgifter til indkøb af nyt.

5 nøgletal

At inkludere alle former for ressourcer og al påvirkning af miljøet er så godt som umuligt. Derfor kan følgende 5 nøgletal med fordel benyttes som fundament for miljøregnskabet.

  • Opvarmning - kWh/år
  • Elektricitet – kWh/år
  • Vandforbrug – kubikliter/år
  • Transport – km/år
  • CO2-udslip ton/år

Andre supplerende regnskaber

Ud over miljøregnskabet findes der også andre interne regnskaber, som en virksomhed kan benytte sig af. Eksempler er socialt regnskab, etisk regnskab og videnregnskab.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis