Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Intern revision - hvad er intern revision?

Intern revision udføres af virksomhedens egne ansatte. Den interne revision har blandt andet til opgave at føre løbende tilsyn med regnskabssystemet

e-conomic er et komplet bogføringssystem til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele programmet med det samme.

Intern revision i en virksomhed kan styrke rapporteringen til ledelsen, forbedre forretningsgangen og minimere risikoen for besvigelser.

Mens den almindelige revision gøres for interessenters skyld og fordi lovgivningen kræver, så gøres den interne revision for virksomhedens egen skyld. En virksomhed kan dog vælge også at offentliggøre de interne regnskaber.

Dette forbedres, da virksomhedens ledelse i højere grad har kendskab til, hvad der foregår i virksomheden løbende gennem året, i stedet for først at opdage mangler ved regnskabsårets afslutning.

Hvilket formål har intern revision?

Intern revision har til formål at give virksomheden en form for øget sikkerhed på interne regnskaber og dermed føre tilsyn med bogføringssystemet. Derudover har intern revision også til formål at kontrollere produktionsprocesser og administrative processer.

Dette skal øge virksomhedens effektivitet. Det kan give fordele i forhold til selve virksomhedens drift, men også i forhold til virksomhedens forsyningskæde.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis