Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Bogføringssystem - hvad er et bogføringssystem?

Et bogføringssystem er et system, der gør det nemmere at holde styr på virksomhedens regnskab

e-conomic regnskabsprogram er et moderne bogføringssystem, hvor du har adgang til hele dit regnskab online - og det samme har din revisor. Tag en gratis demo og prøv e-conomic, Danmarks bedste regnskabsprogram, i 14 dage med det samme.

Bogføringssystem (også kaldet bogføringsprogram) er sammensat af to ord, og bogføring betyder i denne sammenhæng at ”føre bogen”, at ”holde bogen” eller på nudansk ”at have styr på det”.

Et bogføringssystem bruges typisk til at registrere køb og salg, som en virksomhed har haft. Man registrerer transaktionerne i et bogføringssystem, så man senere kan gå tilbage og sammenligne med andre år. Man bruger også data fra bogføringen, når årsregnskabet skal laves.

Ikke kun i dag, men også historisk, har det været vigtigt for virksomheder, enkeltpersoner og magthavere at have styr på indtægter og udgifter, hvad enten det skyldes et ønske om at vide, om en aktivitet giver overskud, eller fordi man ønsker at beskatte eller pålægge told.

Der findes således mange tusinde år gamle historiske vidnesbyrd om bogføring/regnskaber. I dag forbindes bogføring med det dobbelte bogholderis princip, der tillægges den italienske munk Luca Pacioli. Han opfandt det ikke, men var den første, der skrev en vejledning herom. I mange år anvendtes kassebogen og kassekladden til at føre regnskabet.

De første bogføringssystemer

Som supplement til kassebogen, kassekladden, kuglerammen osv. blev der omkring 1880 introduceret maskiner til at hjælpe med arbejdet. Angiveligt er Hollerith en af fædrene til det elektroniske bogføringssystem, idet han opfandt og solgte en af de første sammentællingsmaskiner med hulkort. Samme mand stiftede i øvrigt også et firma, der endte med at blive til IBM-regnskabet.

Nutidens bogføringssystemer

Udviklingen i computerteknologien og især introduktionen af PC’en betød, at det blev muligt for ”menigmand” at få adgang til et decideret bogføringssystem. Altså et bogføringssystem, der kan det hele. Fra de første DOS-baserede bogføringssystemer fx PCPLUS til nutidens online bogføringssystemer, der som e-conomic benytter SaaS (eller cloud computing) som model for distributionen af sit bogføringssystem.

En kort video forklarer her ganske kort, hvad e-conomic er.

Billede med eksempel på hvordan et bogføringssystem kan se ud.

I takt med den teknologiske udvikling inden for bogføringssystemer er betegnelsen bogføringssystem blevet synonym med bogføringsprogram, som angiver, at bogføringen afvikles på en computer.
I dag findes også it-systemer, som samler mere end hvad et bogføringsprogram kan. Et såkaldt ERP system samler funktioner som økonomi, logistik, indkøb etc. i et samlet system.

Bogføringen skal udarbejdes efter bogføringsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis