Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Told – hvad er told?

Told er en afgift, der pålægges importerede varer og serviceydelser. Et land bestemmer selv sine toldregler.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Motivet for pålæggelse af told kan være at øge de offentlige indtægter, at favorisere indenlandsk produktion og beskæftigelse eller at påvirke udenrigshandelens sammensætning.

Told og strafferet

Forsætlig unddragelse af told kaldes for toldsvig. Toldsvig er at indføre toldpligtige varer uden toldangivelse, fjernelse af varer, der er under toldlukke og brug eller forbrug af ufortoldede varer.

Herunder hører også salg, modtagelse, transport eller opbevaring af indsmuglede varer, hvilket kaldes toldhæleri. Straffen for toldsvig er bøde, hæfte eller fængsel i op til to år.

Toldregler

Som medlem af EU er told kun relevant i Danmark i forhold til handel med tredjelande, fordi EU har valgt at fjerne al told mellem medlemslandene. Toldsatsen afhænger af, hvilken type vare, det drejer sig om. Der findes nemlig utallige toldsatser afhængigt af, hvilken varetype der importeres.

Der findes regler for, hvornår en forsendelse skal fortoldes i Danmark. Det kan være en stor fordel at kende toldregler som virksomhed. Med den rigtige indsigt i toldreglerne kan man nemlig slippe for mange ekstra omkostninger.

Kend dine toldregler

Det kan give store økonomiske besparelser, hvis du kender den korrekte toldsats for en bestemt vare, og du ved hvordan man undgår at betale dobbelttold, når en vare først importeres fra ét land uden for EU og dernæst eksporteres til et andet land uden for EU.

Det er yderligere vigtigt at vide, hvem der hæfter for tolden, hvis en vare mistes eller beskadiges. Hvis du vil vide mere om told og toldregler, henviser vi til SKATs hjemmeside.


Det er ikke tilstrækkeligt, at din virksomhed er momsregistreret, når du skal indføre varer fra lande uden for EU. I så fald skal din virksomhed være registreret som importør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Toldunioner

En toldunion er en gruppe af lande, som har valgt at have en fælles toldpolitik. EU er blandt andet en toldunion, hvilket vil sige, at EU har fjernet al told mellem deltagerlandene. Derudover har EU reduceret tolden på varer fra tredjelande, hvilket kaldes den ydre told.

EU har valgt, at uanset hvilket EU-land der importerer en vare, så tilfalder indtægten EU som en del af unionens ”egne indtægter”.

Told og politik

Told kan også anvendes som et handelspolitisk instrument, eksempelvis ved at true et andet land med pålæggelse af told på deres varer, for at tvinge landet til at åbne deres egne markeder.

Hvis det dokumenteres, at et land sælger deres varer til en klart lavere pris end på producentlandets hjemmemarked, så tillader reglerne et land at forhøje toldsatserne på disse varer. Denne gengældelse kaldes også for antidumping-told eller kompensationstold.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis