Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Bogføringsloven - hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er den lov, som beskriver retningslinjerne for bogføring af poster fra alle erhvervsdrivende virksomheder, organisationer og sammenslutninger.

Bogføringsloven siger, at du skal opbevare alt regnskabsmateriale i 5 år. I e-conomic kan du gemme dine regnskabsdata efter opsagt abonnement med en arkivlicens.
Brug e-conomic bogføringsprogram til at holde styr på dit regnskab og prøv hele programmet gratis i 14 dage.

Denne lov beskriver de generelle krav, der er ved posteringer og bogføring. Blandt andet hvordan man registrerer sin dokumentation og opbevarer sit regnskabsmateriale. Loven gælder alle virksomheder, der findes i Danmark, som ikke ledes af staten eller kommuner. Eksempelvis er ministerier og institutioner undtaget.

Bogføringslovens generelle krav

Når man bogfører, er det et krav, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges eller bortskaffes. Derudover gælder det også ved bogføring, at registrering og dokumentation sker så hurtigt som muligt.

Opbevaring af regnskabsmateriale

I bogføringsloven er der et krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Bogføringsloven blev i januar 2015 opdateret, således at den er mere tidssvarende i forhold til elektronisk opbevaring af bilag og data.

Det er således nu op til virksomheden om man ønsker at gemme regnskabsmaterialet i papirform eller elektronisk.
Hvis virksomheden vælger at opbevare regnskabsmaterialet elektronisk er det ikke et krav at eventuelle originale papirbilag gemmes.
Ændringen af bogføringsloven i 2015 betyder også at virksomheder nu frit kan gemme deres regnskabsmateriale i skyen, uanset om serveren er placeret i udlandet, uden forudgående aftale med offentlige myndigheder. Så længe de opfylder en række nærmere fastsatte krav. F.eks. skal man til enhver tid kunne give myndighederne adgang til regnskabsmaterialet. Enten via udskrift i klartekst eller med et udtræk af data i et godkendt filformat.

Læs mere om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i Erhvervsstyrelsens vejledning

Hvis du har valgt et regnskabsprogram i skyen er det vigtigt at du ved hvad der sker med dine data efter du opsiger dit abonnement.
Hos e-conomic kan du få en arkivlicens. Med en arkivlicens har du adgang til alt dit regnskabsmateriale i de 5 år, som bogføringsloven kræver.
Læs mere om arkivlicens her.

Beskrivelse og registrering.

Om man skal beskrive sin registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale kommer an på, hvilket registreringssystem man anvender. Anvendes der et standard registreringssystem, som eksempelvis e-conomic, behøver man ikke udarbejde en beskrivelse.

Anvendes andre systemer end standard systemer, skal man udarbejde en beskrivelse af registreringen af transaktioner og hvordan regnskabsmaterialet opbevares. Det skal være muligt fra en velvidende udefrakommende person, at kunne følge med i firmaets registreringer og regnskabsmateriale.

Dokumentation

For alle registreringer gælder det, at disse skal kunne dokumenteres ved bilag. Man behøver ikke udskrive bilagene, de kan også arkiveres i elektronisk form, så længe de kan udskrives, uden at dataindholdet ændres.

Valuta

Registreres der i anden valuta end danske kr. skal man angive i regnskabsmaterialet hvilken kurs, der er anvendt. Man kan enten anvende gennemsnitskursen eller transaktionsdagens kurs.

Mindstekravsbekendtgørelsen

I bogføringsloven finder man også mindstekravsbekendtgørelsen. Dette er retningslinjerne for, hvordan det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes. Kravene er forskellige og afhænger af, hvilken regnskabsklasse firmaet indgår i.

Læs mere om reglerne i bogføringsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis