Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Bogføringsloven - hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er den lov, som beskriver de gældende retningslinjer for bogføring af posteringer for erhvervsdrivende virksomheder, organisationer og sammenslutninger.

Bogføringsloven siger, at du skal opbevare alt regnskabsmateriale i 5 år. I e-conomic kan du gemme dine regnskabsdata efter opsagt abonnement med en arkivlicens.
Brug e-conomic bogføringsprogram til at holde styr på dit regnskab og prøv hele programmet gratis i 14 dage.

Denne lov beskriver de generelle krav, der er ved posteringer og bogføring. Blandt andet, hvordan du registrerer din dokumentation og opbevarer dit regnskabsmateriale. Loven gælder alle virksomheder, der findes i Danmark, som ikke ledes af staten eller kommuner. Eksempelvis er ministerier og institutioner undtaget.

Bogføringslovens generelle krav

Når du bogfører, er det et krav, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges eller bortskaffes. Derudover gælder det også ved bogføring, at registrering og dokumentation sker så hurtigt som muligt.

Opbevaring af regnskabsmateriale

I bogføringsloven er der et krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Bogføringsloven blev tilbage i januar 2015 opdateret således, at den blev mere tidssvarende i forhold til elektronisk opbevaring af bilag og data. 

Efter 2015 har det været op til virksomheden selv om I ønsker at gemme regnskabsmaterialet i papirform eller elektronisk. Hvis I har valgt at opbevare regnskabsmaterialet elektronisk, er det ikke et krav, at eventuelle originale papirbilag gemmes.

Ændringen af bogføringsloven i 2015 har også betydet, at virksomheder frit har kunnet gemme deres regnskabsmateriale i skyen, uanset om serveren er placeret i udlandet, uden forudgående aftale med offentlige myndigheder. Så længe de opfylder en række nærmere fastsatte krav. Fx skal du til enhver tid kunne give myndighederne adgang til regnskabsmaterialet. Enten via udskrift i klartekst eller med et udtræk af data i et godkendt filformat.

Læs mere om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i Erhvervsstyrelsens vejledning

Hvis du har valgt et regnskabsprogram i skyen er det vigtigt, at du ved hvad, der sker med dine data efter, at du opsiger dit abonnement. Hos e-conomic kan du få en arkivlicens. Med en arkivlicens har du adgang til alt dit regnskabsmateriale i de 5 år, som bogføringsloven kræver.
Læs mere om arkivlicens her.

Beskrivelse og registrering

Hvorvidt du skal beskrive din registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale kommer an på, hvilket registreringssystem du anvender. Anvendes der et standard registreringssystem, som eksempelvis e-conomic, behøver du ikke udarbejde en beskrivelse.

Anvendes andre systemer end standard systemer, skal du udarbejde en beskrivelse af registreringen af transaktioner, og hvordan regnskabsmaterialet opbevares. Det skal være muligt for en velvidende udefrakommende person at kunne følge med i firmaets registreringer og regnskabsmateriale.

Dokumentation

For alle registreringer gælder det, at disse skal kunne dokumenteres ved bilag. Du behøver ikke udskrive bilagene, de kan også arkiveres i elektronisk form, så længe de kan udskrives, uden at dataindholdet ændres.

Valuta

Registreres der i anden valuta end danske kr. skal du angive i regnskabsmaterialet hvilken kurs, der er anvendt. Du kan enten anvende gennemsnitskursen eller transaktionsdagens kurs.

Mindstekravsbekendtgørelsen

I bogføringsloven finder du også mindstekravsbekendtgørelsen. Dette er retningslinjerne for, hvordan det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes. Kravene er forskellige og afhænger af, hvilken regnskabsklasse firmaet indgår i.

Læs mere om reglerne i bogføringsloven.

 

Ny bogføringslov per juli 2022

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget en ny bogføringslov, der træder i kraft den 1. juli 2022. Fra den 1. juli gælder både videreførte krav fra den eksisterende lovgivning, men også nye krav. De videreførte krav betyder, at hvis din virksomhed er bogføringspligtig i dag, så er den det stadig fra 1. juli. Herudover skal du fortsætte med at bogføre nøjagtigt, og hurtigst muligt efter en transaktion (køb eller salg). Og det er stadigvæk et krav, at du skal gemme dit regnskabsmateriale i fem år. 

De nye krav omhandler blandt andet en udvidelse af definitionen af regnskabsmateriale. Desuden skal du per 1.juli udarbejde en beskrivelse af din virksomheds procedurer for at sikre, at jeres transaktioner (køb og salg) løbende registreres, at jeres regnskabsmateriale opbevares korrekt, og at I har medarbejdere, der er ansvarlige for disse procedurer. 

 

Fra 2024 skal bogføringen være digital

Ifølge Erhvervsstyrelsen er de væsentligste og mest omfattende ændringer i den nye bogføringslov, at den indeholder bestemmelser om krav til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring. Med andre ord kræver den nye lov, at din bogføring fremover skal laves i et digitalt bogføringssystem, og at dine kvitteringer, fakturaer, osv. (bilag) skal opbevares digitalt.

Kravene om digital bogføring træder ikke i kraft fra 1. juli, men i etaper over en flerårig periode fra 2023 - afhængigt af, hvilken regnskabsklasse du tilhører:

  • 1. januar 2023: Bekendtgørelsen med de nærmere regler om krav til digitale bogføringssystemer træder i kraft.
  • 1. juli 2023: Eksisterende udbydere af digitale bogføringssystemer skal leve op til de nye krav og være anmeldt til Erhvervsstyrelsen. 
  • 1. januar 2024: Virksomheder, der tilhører regnskabsklasse B, C og D skal bogføre gennem et digitalt system.
  • 1. januar 2026: Virksomheder, der tilhører regnskabsklasse A og har en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. 2 år i træk skal bogføre gennem et digital bogføringssystem.


Hvorfor digital bogføring?

Der er flere fordele ved at bogføre i et digitalt system, og opbevare regnskabsmateriale digitalt. Udover, at du letter den administrative arbejdsbyrde i din virksomhed, så får du mere plads i skuffen på (hjemme)kontoret, miljøet skånes, indsatsen mod snyd øges og du hjælpes til ikke at begå fejl, når du bogfører.

I e-conomic har vi inkluderet de funktioner, du skal bruge til at føre digital regnskab i alle vores pakker. Uanset om du vælger den dyreste eller billigste løsning, så får du funktionerne Indscanning og Bilagsanmodning. Med dem bliver det nemt for dig at digitalisere din bilagshåndtering, og sikre at du lever op til bogføringsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis