Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Bogføringsloven - hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er den lov, som beskriver retningslinjerne for bogføring af poster fra alle erhvervsdrivende virksomheder, organisationer og sammenslutninger.

Bogføringsloven siger, at du skal opbevare alt regnskabsmateriale i 5 år. I e-conomic kan du gemme dine regnskabsdata efter opsagt abonnement med en arkivlicens.
Brug e-conomic bogføringsprogram til at holde styr på dit regnskab og prøv hele programmet gratis i 14 dage.

Denne lov beskriver de generelle krav, der er ved posteringer og bogføring. Blandt andet hvordan man registrerer sin dokumentation og opbevarer sit regnskabsmateriale. Loven gælder alle virksomheder, der findes i Danmark, som ikke ledes af staten eller kommuner. Eksempelvis er ministerier og institutioner undtaget.

Bogføringslovens generelle krav

Når man bogfører, er det et krav, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges eller bortskaffes. Derudover gælder det også ved bogføring, at registrering og dokumentation sker så hurtigt som muligt.

Opbevaring

Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret, og som hovedregel i Danmark.

Dog kan man godt få lov til at opbevare det i norden (Finland, Island, Norge eller Sverige) så længe offentlige myndigheder kan få adgang til det pågældende system og regnskabsmaterialet. Vil man opbevare regnskabsmaterialet i andre lande, skal man søge tilladelse.

Læs detaljerne om bogføringskrav i bogføringsloven.

Beskrivelse og registrering.

Om man skal beskrive sin registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale kommer an på, hvilket registreringssystem man anvender. Anvendes der et standard registreringssystem, som eksempelvis e-conomic, behøver man ikke udarbejde en beskrivelse.

Anvendes andre systemer end standard systemer, skal man udarbejde en beskrivelse af registreringen af transaktioner og hvordan regnskabsmaterialet opbevares. Det skal være muligt fra en velvidende udefrakommende person, at kunne følge med i firmaets registreringer og regnskabsmateriale.

Dokumentation

For alle registreringer gælder det, at disse skal kunne dokumenteres ved bilag. Man behøver ikke udskrive bilagene, de kan også arkiveres i elektronisk form, så længe de kan udskrives, uden at dataindholdet ændres.

Valuta

Registreres der i anden valuta end danske kr. skal man angive i regnskabsmaterialet hvilken kurs, der er anvendt. Man kan enten anvende gennemsnitskursen eller transaktionsdagens kurs.

Mindstekravsbekendtgørelsen

I bogføringsloven finder man også mindstekravsbekendtgørelsen. Dette er retningslinjerne for, hvordan det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes. Kravene er forskellige og afhænger af, hvilken regnskabsklasse firmaet indgår i.

Læs mere om reglerne i bogføringsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis