Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Bogføringsloven - hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er den lov, som beskriver de gældende retningslinjer for bogføring af posteringer for erhvervsdrivende virksomheder, organisationer og sammenslutninger.

Bogføringsloven siger, at du skal opbevare alt regnskabsmateriale i 5 år. I e-conomic kan du gemme dine regnskabsdata efter opsagt abonnement med en arkivlicens. OBS: Der er kommet en ny bogføringslov, klik på linket for at læse mere. 

Denne lov beskriver de generelle krav, der er ved posteringer og bogføring. Blandt andet, hvordan du registrerer din dokumentation og opbevarer dit regnskabsmateriale. Loven gælder alle virksomheder, der findes i Danmark, som ikke ledes af staten eller kommuner. Eksempelvis er ministerier og institutioner undtaget.

Bogføringslovens generelle krav

Når du bogfører, er det et krav, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges eller bortskaffes. Derudover gælder det også ved bogføring, at registrering og dokumentation sker så hurtigt som muligt.
 

Dokumentation

For alle registreringer gælder det, at disse skal kunne dokumenteres ved bilag. 

Valuta

Registreres der i anden valuta end danske kr. skal du angive i regnskabsmaterialet hvilken kurs, der er anvendt. Du kan enten anvende gennemsnitskursen eller transaktionsdagens kurs.

Mindstekravsbekendtgørelsen

I bogføringsloven finder du også mindstekravsbekendtgørelsen. Dette er retningslinjerne for, hvordan det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes. Kravene er forskellige og afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden indgår i.

Læs mere om reglerne i bogføringsloven.

 

Bogføringsloven gennem tiden

Bogføringsloven har gennem tiden ændret sig, hvor nye krav er kommet til og eksisterende krav er blevet justeret. Senest er en ny bogføringslov blevet vedtaget i 2022, og inden da i 2015.


Bogføringslov per 2015

Tilbage i 2015 blev bogføringsloven opdateret således, at den blev mere tidssvarende i forhold til elektronisk opbevaring af bilag og data. 

Efter 2015 har virksomheder selv kunne vælge om de ønskede at gemme deres regnskabsmateriale i papirform eller elektronisk. Hvis virksomheden valgte at gemme regnskabsmaterialet elektronisk, har det ikke været et krav, at eventuelle originale papirbilag skulle gemmes. 

Med ændringen af bogføringsloven har virksomheder frit kunne gemme deres regnskabsmateriale i skyen, uanset om serveren er placeret i udlandet, uden forudgående aftale med offentlige myndigheder. Så længe de opfyldte en række nærmere fastsatte krav. Fx har du til enhver tid skulle kunne give myndighederne adgang til regnskabsmaterialet. Enten via udskrift i klartekst eller med et udtræk af data i et godkendt filformat.
 

Ny bogføringslov per 2022

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget en ny bogføringslov, der træder i kraft den 1. juli 2022. Fra den 1. juli 2022 gælder både videreførte krav fra den eksisterende lovgivning, men også nye krav. De videreførte krav betyder, at hvis din virksomhed er bogføringspligtig i dag, så er den det stadig fra 1. juli 2022. Herudover skal du fortsætte med at bogføre nøjagtigt, og hurtigst muligt efter en transaktion (køb eller salg). Og det er stadigvæk et krav, at du skal gemme dit regnskabsmateriale i mindst fem år. 

De nye krav omhandler blandt andet en udvidelse af definitionen af regnskabsmateriale og en beskrivelse af din virksomheds bogføringsprocedurer. Fremover skal du udarbejde en beskrivelse af din virksomheds procedurer for at sikre, at jeres transaktioner (køb og salg) løbende registreres, at jeres regnskabsmateriale opbevares korrekt, og at I har medarbejdere, der er ansvarlige for disse procedurer. Kravet skal efterleves i dit førstkommende regnskabsår, der starter efter den 1. oktober 2022. 

 

Fra 2024 skal bogføringen være digital

Ifølge Erhvervsstyrelsen er den væsentligste og mest omfattende ændring i den nye bogføringslov, at den indeholder krav om digital bogføring. Med andre ord kræver den nye lov, at din bogføring fremover skal laves i et digitalt bogføringssystem, der lever op til lovens krav, og at alle bilag, der som minimum indeholder: Udstedelsesdato, beløb, produkt/ydelse, afsender og modtager (herunder navn, adresse og CVR - eller SE-nummer), oplysning om momsbeløbets størrelse og betalingsoplysninger, skal opbevares digitalt.

Kravene om digital bogføring træder ikke i kraft fra 1. juli 2022, men i etaper over en flerårig periode fra 2024 - afhængigt af, hvilken regnskabsklasse du tilhører:

  • 1. februar 2023: Bekendtgørelse med krav til digitale bogføringssystemer offentliggøres og træder i kraft
  • 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen udgiver en oversigt over registrerede bogføringssystemer
  • 1. juli 2024*: Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt
  • Forventeligt 2026**: Virksomheder, der tilhører regnskabsklasse A og har en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. 2 år i træk skal bogføre gennem et digital bogføringssystem.

* Pligten til digital bogføring træder tidligst i kraft på det forventede tidspunkt - dog kendes de præcise datoer ikke.
** Med en nettoomsætning på over 300.000 kr i to efterfølgende år


Hvorfor digital bogføring?

Der er flere fordele ved at bogføre i et digitalt system, og opbevare regnskabsmateriale digitalt. Udover, at du letter den administrative arbejdsbyrde i din virksomhed, så får du mere plads i skuffen på (hjemme)kontoret, miljøet skånes, indsatsen mod snyd øges og du hjælpes til ikke at begå fejl, når du bogfører.

I e-conomic har vi inkluderet de funktioner, du skal bruge til at føre digital regnskab i alle vores pakker. Uanset om du vælger den dyreste eller billigste løsning, så får du funktionerne Indscanning og Bilagsanmodning. Med dem bliver det nemt for dig at digitalisere din bilagshåndtering, og sikre at du lever op til bogføringsloven.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis