Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Vareforbrug – hvad er vareforbrug?

Vareforbrug er værdien af den mængde varer, som en virksomhed har forbrugt i den givne periode, som vareforbruget opgøres i

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder, der også giver dig overblikket over virksomhedens vareforbrug. Det er muligt at holde styr på vareforbruget med e-conomics lagermodul. Har du nogle spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte vores support.

En virksomheds vareforbrug skal opgøres i forhold til årsregnskabet, der aflægges årligt. Det vil sige, at virksomheden skal beregne værdien af den mængde varer, der er blevet forbrugt i perioden.

Opgørelse af vareforbrug

Når vareforbruget skal opgøres er det vigtigt at huske, at det ikke er alle indkøbte varer i perioden, der hører under vareforbrug. Det er kun de varer, der er solgt, brugt eller på anden måde realiseret.

Helt simpelt kan det siges, at hvis du har købt varer for 100 kr. og kun solgt for 50 kr., så har vareforbruget været på 50 kr., mens de sidste 50 kr. stadig betegnes som omsætningsaktiver.

Udregning af vareforbrug

Du kan bruge flere metoder til udregningen af dit vareforbrug. Man udregner vareforbruget på samme slags produkt. Du kan eksempelvis bruge én af de to følgende måder. Dog er det vigtigt at vælge én og følge den konsekvent.

  • LIFO: LIFO betyder Last in, first out (sidst in, først ud). Metoden indebærer som navnet indikerer, at vareforbruget udregnes på den måde, at den sidst indkøbte enhed af en vare, er den første der sælges.
  • FIFO: FIFO betyder First in, first out (først ind, først ud). Denne metode er omvendt LIFO, da vareforbruget her udregnes på den måde at den først indkøbte enhed af en vare, er den første der sælges.

Hvilken betydning for regnskabet har udregningsmetoden?

Alt afhængig af hvilken udregningsmetode du vælger, kan du få forskellige resultater. Dette kan illustreres med et meget simpelt eksempel.

En virksomhed køber først en vare for 60 kr. Efter lidt tid bliver virksomheden tilbudt at købe samme slags vare, men nu for kun 40 kr.

Det vil sige, at virksomheden nu har et varelager på 100 kr. Virksomheden får kun solgt den ene vare inden regnskabsårets afslutning, og derefter skal vareforbruget gøres op.

Hvis virksomheden benytter LIFO, vil der i regnskabet opgives et vareforbrug på 40 kr. og at virksomheden har omsætningsaktiver for 60 kr. Vælger virksomheden at benytte FIFO, så vil vareforbruget være på 60 kr., mens omsætningsaktiverne har en værdi på 40 kr.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis