Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Primo - hvad er primo?

Primo betyder i begyndelsen og inden for regnskab, tidspunktet for regnskabsperiodens start

Det er helt enkelt at skifte dit gamle regnskabsprogram ud med e-conomic regnskabsprogram. Læs her om hvordan du skal lave primopostering ved skifte af regnskabsprogram.

Hvert regnskab indeholder en regnskabsperiode, som er den periode en resultatopgørelse eller regnskabsopgørelse omfatter eksempelvis et kvartal et halvt eller et helt år. Skriver man primo regnskabsperiode, henvises således til starten af perioden.

En begyndelse har også en ende, og modsat primo findes ultimo, som henviser til slutningen af en periode inden for et regnskab.

Primo anvendes ikke kun inden for regnskabsperiode, men bruges i et rigt omfang, når der tales om begyndelse. Der tales om primo blandt andet inden for saldo og balance. Nedenunder ses nogle af primobetegnelserne beskrevet.

Primobalance

Primobalance er en opgørelse over virksomhedens værdier ved regnskabsperiodens start. Som en fingerregel skal primobalancen svare til sidste regnskabsårs ultimobalance.

Primolager

Primolager er størrelsen af virksomhedens lagerbeholdning når regnskabsåret startes.

Primobeholdning

Primobeholdningen er mængden af et bestemt aktiv, der er tilstede i virksomheden, når et nyt regnskabsår begyndes. Her kan der eksempelvis ses på varebeholdningen.

Primopostering

En primopostering er en postering, der foretages ved regnskabsårets begyndelse på virksomhedens forskellige regnskabskonti. Eksempelvis kan man have brug for at rette i sine data, hvis der er ændringer i anvendt regnskabspraksis eller hvis der findes fejl i det tidligere årsregnskab.

Primosaldo

Primosaldo er det beløb der findes på balancens aktiv såvel som passivposter når et nyt regnskabsår begynder.

Primoværdi

Primoværdien er en den balance, som aktiv- og passivposter har ved begyndelsen af et nyt regnskabsår.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis