Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Ultimo - Hvad er ultimo?

Ultimo betyder sidste, og inden for regnskab henvises til slutningen af en regnskabsperiode

I slutningen af regnskabsåret skal regnskabet laves, hvilket kan gøres helt enkelt med e-conomic. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele sprogrammet med det samme.

Ultimo kan udover at henvise til en regnskabsperiode også bruges om måneder. Her kan ultimo defineres som den sidste tredjedel af måneden, hvilket vil sige fra månedens 21. dag til månedens sidste dag. Ultimo kan også blot henvise til månedens sidste dag.

En slutning har ofte også en begyndelse, og denne kaldes primo. Primo og ultimo bruges begge inden for regnskab, når der skal refereres til enten begyndelse eller slutningen af en regnskabsperiode, måned, beholdning eller lignende.

Ultimobalance

Ultimobalance er en opgørelse af virksomhedens aktiver og passiver, som indeholder alle posteringer den sidste dag i regnskabsåret.

Ultimobeholdning

Ultimobeholdning henviser til den mængde beholdning, eksempelvis varer, der findes sidste dag i regnskabsperioden.

Ultimolager

Ultimolager er størrelsen af lagerbeholdningen, der findes ved regnskabsårets afslutning og måles ofte i kroner eller anden valuta.

Ultimopostering

En ultimopostering er en indregning af indtægter eller omkostninger i regnskabet ved afslutning af regnskabsåret.

Ultimosaldo

En ultimosaldo er det, man har stående på balancens aktiv- og passivposter, når regnskabsåret afsluttes.

Ultimo og rykkere

Også når der skal sendes rykkere bruges udtrykkene primo og ultimo. Man kan eksempelvis vælge at sende sin kunde med et udestående en rykker med rykkergebyr for påbegyndt måned dvs. primo måneden til ultimo måneden.

Hele måneden regnes med ved denne metode, også selvom kundens udestående først optræder midt i måneden.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis