e-copedia

Opret primoposteringer - ved skift fra andet regnskabsprogram

Viden Om
Denne guide vejleder til, hvordan du bogfører en åbningsbalance og oprette dem som primoposteringer, når du skifter til e-conomic fra et andet regnskabssystem.

 

Før du tager e-conomic i brug, skal du beslutte, om du vil bruge sidste års balance - ultimoposteringerne - eller indeværende års primoposteringer. Primopostering eller åbningsbalance, som man også kalder det, er den første postering i regnskabet. Det gælder både, når man starter sit regnskab op, eller efter en årsafslutning. Når man afslutter sit regnskab ender man op med en ultimopostering og den overføres så til det nye regnskabsår og bliver til en primopostering.

Ultimoposteringer

Indtast ultimoposteringer fra sidste års saldobalance for alle driftskonti (resultatopgørelsen) og statuskonti (balancen).

For at få dine primoposteringer ind i e-conomic, fra dit andet regnskabssystem skal du:

 1. Oprette de regnskabsår det drejer sig om (det tidligere og det nuværende),
 2. Have en saldobalance fra dit tidligere system (hvilke beløb skal stå på hvilke konti).
 3. Når du har indtastet (eller importeret) posteringerne for sidste regnskabsår (brug sidste dato i regnskabsåret, som bogføringsdato) skal du afslutte regnskabsåret for at få overført primoposteringerne til dit indeværende regnskabsår).

Primoposteringer

Indtast primoposteringer for indeværende regnskabsår. 

 • Du tager tallene, som dit tidligere regnskabsprogram allerede har overført til primo, for alle statuskonti.
 • Du indtaster posteringerne i det regnskabsår du starter med (brug første dato i regnskabsåret, som bogføringsdato).

Skal du også fordele dine kunders saldi ud på de enkelte kundekonti?

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du opretter et gammelt regnskabsår, fordeler kunde/debitor saldoen på de enkelte kunder/debitorer og lukker et regnskabsår med primoposteringer.

 1. Opret "gammelt" regnskabsår/bogfør dine posteringer
 2. Fordeling af kundens saldo ud på kundens konto
 3. Luk regnskabsåret med primoposteringer

Sådan opretter du Primo-/Ultimoposteringer

For at oprette primo- eller ultimoposteringer i e-conomic, skal du taste tallene ind fra din saldobalance, som et-benede posteringer i din kassekladde.

 1. Tryk på fanen "Regnskab".
   
 2. Vælg den kassekladde, du vil arbejde i og tryk på "Ny postering".
   
 3. Udfyld felterne med en af dine ultimoposteringer. Lad feltet "Modkonto" være tom.
  Vær opmærksom på at Debet/Kredit står korrekt, og der ikke skal stå noget i feltet modkonto. 
   
 4. Er du i tvivl ift. debit/kredit skal du lade dig rådgive af din revisor.
   
 5. Vær opmærksom på at alle Primo-/Ultimoposteringer skal have samme bilagsnummer.
   
 6. Tryk på "Gem og fortsæt". Indtast endnu en gang en ultimopostering og lad igen feltet "Modkonto" være tomt. Fortsæt indtil alle ultimoposteringer indtastet. Når det hele er tastet ind, vil bilagsbalancen gå i nul.
OBS:
Det vil i mange tilfælde være vigtigt at fjerne momskoder på hvert led, når du bogføre din tidligere saldobalance, eftersom momsen bogføres direkte på dine momskonti i den her proces.
Tip:
Hvis du starter midt i et regnskabsår skal du indtaste ultimoposteringerne for alle statuskonti for det foregående år.
Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Regnskab
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer