e-copedia

Opret primoposteringer - ved skift fra andet regnskabsprogram

Vejledning
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter primoposteringer eller kan bruge sidste års ultimoposteringer som primoposteringer, når du skifter til e-conomic fra et andet regnskabssystem.

Før du tager e-conomic i brug, skal du beslutte, om du vil bruge sidste års balance - ultimoposteringerne - eller indeværende års primoposteringer.

Primopostering eller åbningsbalance, som man også kalder det, er den første postering i regnskabet. Det gælder både, når man starter sit regnskab op, eller efter en årsafslutning. 

Når man afslutter sit regnskab ender man op med en ultimopostering og den overføres så til det nye regnskabsår og bliver til en primopostering.

Ultimoposteringer

Indtast ultimoposteringer fra sidste års saldobalance for alle driftskonti (resultatopgørelsen) og statuskonti (balancen).

For at få dine primoposteringer ind i e-conomic, fra dit andet regnskabssystem skal du:

 1. Oprette de regnskabsår det drejer sig om (det tidligere og det nuværende),
 2. Have en saldobalance fra dit tidligere system (hvilke beløb skal stå på hvilke konti).
 3. Når du har indtastet (eller importeret) posteringerne for sidste regnskabsår (brug sidste dato i regnskabsåret, som bogføringsdato) skal du afslutte regnskabsåret for at få overført primoposteringerne til dit indeværende regnskabsår).

Primoposteringer

Indtast primoposteringer for indeværende regnskabsår. 

 • Du tager tallene, som dit tidligere regnskabsprogram allerede har overført til primo, for alle statuskonti.
 • Du indtaster posteringerne i det regnskabsår du starter med (brug første dato i regnskabsåret, som bogføringsdato).

Skal du også fordele dine kunders saldi ud på de enkelte kundekonti?

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du opretter et gammelt regnskabsår, og lukker et regnskabsår med primoposteringer samt fordeler kunde/debitor saldoen på de enkelte kunder/debitorer.

 1. Opret "gammelt" regnskabsår/bogfør dine posteringer
 2. Luk regnskabsåret med primoposteringer
 3. Fordeling af kundens saldo ud på kundens konto

For at oprette primo- eller ultimoposteringer i e-conomic, skal du taste tallene ind fra din saldobalance, som et-benede posteringer i din kassekladde.

Sådan opretter du Primo-/Ultimoposteringer

 1. Tryk på "Regnskab".
 2. Vælg så "Kassekladder" og tryk på den kassekladde, som du vil taste i.
 3. Tryk på "Ny postering".
 4. Her skal du vælge typen "Finansbilag" og taste dine data i felterne: "Bilag", "Dato", "Kontonummer", "Beløb" og "Tekst". Vær opmærksom på at Debet/Kredit står korrekt, og der ikke skal stå noget i feltet modkonto.
 5. Er du i tvivl ift. debit/kredit skal du lade dig rådgive af din revisor.
 6. Vær opmærksom på at alle Primo-/Ultimoposteringer skal have samme bilagsnummer.
 7. Når alle primoposteringerne er oprettet i kassekladden, skal en sidste postering laves, hvor du debitere eller kreditere kontoen som skal fordele pengene ud. Når alle posteringerne bogføres vil det gå i nul.
 8. Afslut ved at trykke på "Gem og fortsæt".
Tip:
Hvis du starter midt i et regnskabsår skal du indtaste ultimoposteringerne for alle statuskonti for det foregående år.
Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Regnskab
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer