Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Risikoanalyse - hvad er risikoanalyse?

En risikoanalyse er en vurdering af de risici, der kan påvirke virksomheden – som regel negativt. Revisorer og advokater kan hjælpe med at foretage en vurdering af virksomheder

Har du brug for hjælp til din risikoanalyse? e-conomics revisorliste giver dig en oversigt over rådgivningsfirmaer og revisionshuse, der sidder klar til at hjælpe dig med din risikovurdering.

Risikoanalyse er en analyse af risiko, hvor man vurderer mulige konsekvenser af hændelser, der har indflydelse på den pågældende virksomhed.

Risikoanalysens elementer

En risikoanalyse bliver skræddersyet efter den virksomhed, der skal undersøges. Dog er der en række elementer, man ofte finder i risikoanalyser:

  • Fareidentifikation: En identifikation af hvilke hændelser, der kan ramme virksomheden
  • Eksponeringsvurdering: En vurdering af, hvor eksponeret virksomheden er for at blive påvirket af en bestemt hændelse
  • Responsanalyse: En plan for, hvordan virksomheden skal respondere på hændelserne – altså hvad man kan gøre for at forebygge eller mindske resultaterne af skadelige hændelser for virksomheden

Professionel risikoanalyse eller egenvurdering

En professionel risikoanalyse bliver foretaget af rådgivningsfirmaer, revisionsfirmaer og advokater. De planlægger processen, analyserer virksomhedens risici og følger op på, hvordan virksomheden kan styrkes over for de fundne risici.

Et alternativ til professionel risikoanalyse er at foretage analysen selv på baggrund af skemaer til risikoanalyse, der er til rådighed på nettet. Her kan man selv vurdere risikable hændelser, sandsynligheden for hændelserne, konsekvens, risikograd og hvilken beslutning, man træffer for at forsikre sig mod risikoen.

Risikoanalyse foretages af direktionen

For større virksomheder vil det være direktionen, der laver en redegørelse for virksomhedens risici – ofte med ekstern hjælp i form af konsulenter, revisorer eller advokater. Direktioner findes typisk i anpartsselskaber og aktieselskaber. Her vil en overordnet bestyrelse vurdere virksomheden ud fra direktionens rapporter, som kan inkludere en risikoanalyse.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis